מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2020

מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2020

העלייה במחירי האנרגיה החודש נובעת מההתאוששות המהירה של מחיר הנפט שעלה החודש בכ- 25% מ-37.5 דולר לחבית בתחילת החודש לרמה נוכחית של 48.5 דולר לחבית. העלייה במחיר הנפט התחזקה לאחר הבחירות בארה"ב וכן לאור החלטת אופ"ק+ (חברות קרטל הנפט ויצרניות עצמאיות בראשות רוסיה) להאריך את הקיצוץ בתפוקת הנפט למשך חודשיים או שלושה נוספים

העלייה במחיר הנפט גרמה עלייה בכל תזקיקי הדלקים כאשר בשווקי הים התיכון רשם הבנזין עלייה של 10%, המזוט עלה ב-12% ואילו הסולר והדלק למטוסים רשמו עליות של כעשרים אחוז. יחד עם זאת, עליות במחירים נשחקו במעט כתוצאה מירידה של 2.5% בשער הדולר לעומת השקל.

בסופו של דבר, מחיר הסולר והדלק הסילוני בישראל עלו בכ- 3.5% בממוצע ואילו המזוט והגז הטבעי לתעשייה רשמו עליה של כ- 10%.

גם מחיר הבנזין לתחבורה עלה בקרוב ל- 2% והתייקר בכ- 9 אגורות והוא יעמוד בחודש דצמבר 2020 על רמה של 5.43 ₪ לליטר, כאשר שיעור המסים מסך מחיר הבנזין עדיין נותר גבוה מאוד ועומד על 71% מהמחיר לצרכן (3.84 ₪ מתוך 5.43 ₪ לליטר מקורו במסים).

מבחינת משקי הבית, סך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע עבור אנרגיה הכוללות תשלום חשמל, דלק וגז בישול צפויות לעלות בכ- 1.5% במהלך חודש דצמבר 2020 ולעמוד על כ- 1,526 ₪ לחודש, כאשר לפחות כ- 56% מתוך סכום זה, כ- 850 ₪ לחודש, הינו מסים המשולמים לקופת המדינה.