מדד האנרגיה לחודש יולי 2017

מדד האנרגיה לחודש יולי 2017

    • מחירי האנרגיה ירדו החודש ירד ב- 1.8 אחוז, מה שהביא לירידה במדד האנרגיה לחודש יולי 2017 ל-81.65 נקודות, המדד הנמוך ביותר מתחילת השנה.
    • הירידה במחירי האנרגיה נובעת מירידה של כעשרה אחוזים במחיר הנפט החודש מרמה של 52 דולר לחבית לרמה של 48 דולר לחבית, וכן מירידה של 1.5 אחוז בשער בדולר.
    • בעקבות הירידה במחיר הנפט ושער הדולר, ירדו גם כל מחירי תזקיקי הנפט, ובראשם המזוט אשר רשם ירידה של כ11 אחוזים, ולאחריו הגפ"מ שרשם ירידה של קרוב לעשרה אחוזים, הסולר והקרוסין שירדו בכארבעה אחוזים והבנזין, שירד אף הוא ב-3.5 אחוז והגיע לרמה של 5.76 ₪ לליטר – המחיר הנמוך ביותר מאז חודש אוגוסט 2016.
    • הירידה במחיר הנפט והבנזין גרמה לעלייה בשיעור המס הכולל על בנזין לרמה של 67 אחוז, שהיא הרמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה.
    • ירידות אלה במחירי האנרגיה במשק גרמו לירידה של קרוב לשלושה אחוזים בהיקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית הפרטיים אשר עומדת החל מתחילת חודש יולי על רמה של כ- 1,616 ₪ לחודש, שאף היא הרמה הנמוכה ביותר של הוצאות אנרגיה מאז חודש אוגוסט 2016.