מדד האנרגיה לחודש יולי 2020

מדד האנרגיה לחודש יולי 2020

מחירי האנרגיה במשק ממשיכים להתאושש זה החודש השני ברציפות וזאת לאחר הירידות שחלו כתוצאה ממשבר הקורונה. מדד האנרגיה לחודש יולי 2020 רושם עליה של כ- 2.1 אחוז ומתייצב על רמה של 77.3 נקודות.

המשך העלייה במחירי האנרגיה נעוצה בהמשך ההתאוששות גם במחיר הנפט אשר עלה בחודש האחרון בעשרה אחוזים נוספים מרמה של כ-37 דולר לחבית בתחילת חודש יוני, לרמה הנוכחית של מעל 41 דולר לחבית, מחיר כפול לעומת המחיר בשיא משבר הקורונה בחודשים מרץ-אפריל.

מחירי הנפט עולים בשל צמיחה מתמשכת של ביקושים בעקבות היציאה מהסגר והן מצמצום התפוקות מצד יצרניות הנפט. במקביל עידכן ארגון אופ"ק כי הוא מעריך שברבעון השני של שנת 2020 חלה ירידה של 12 מיליון חביות ליום לעומת השנה הקודמת, וכי ברבעון השלישי והרביעי תחול ירידה של 6 מיליון ח/י ו- 3.5 מיליון ח/י בהתאמה. בסך הכול צופים באופ"ק כי בשנת 2020 כולה תהיה ירידה ממוצעת של כ- 6.85 מיליון חביות ליום לרמה של 92.6 מיליון ח/י.

העלייה במחירי הנפט גוררת אחריה גם עלייה במחירים של תזקיקי הנפט באגן המזרחי של הים התיכון כאשר הבנזין והסולר עלו בכ-26 אחוזים לעומת מחירם בחודש הקודם, ואילו מחירי המזוט השונים עלו בכ- 20-30 אחוזים. עליית המחירים נשחקה קלות כתוצאה מירידה של 1.75 אחוז בשער הדולר לעומת החודש הקודם.

בסופו של דבר מחיר הבנזין לצרכן עלה בכ- 4.3 אחוז לרמה של 5.44 ₪ לליטר, עלייה של 23 אגורות לעומת החודש הקודם. עם זאת, עדיין מדובר ברמת מחיר נמוכה לעומת המחיר לפני משבר הקורונה.

למרות העלייה במחיר, שיעור המיסים המשולמים למדינה מסך מחיר הדלק נותר גבוה מאוד ומהווה כ- 71 אחוזים מהמחיר לצרכן, כאשר עלות הדלק עומדת על כ- 18.5 אחוז מהמחיר לצרכן ואילו סל הוצאות השיווק אותו גובות חברות הדלק עומד על כ- 10.3 אחוז בלבד.

העלייה במחירי הדלקים מייקרת גם את הוצאת משקי הבית על אנרגיה. החל מתחילת יולי החלו משקי הבית להרגיש עלייה של כ- 3.33 אחוזים בהוצאות האנרגיה שלהם לרמה של 1,530 ₪ (תשלום עבור חשמל, דלק וגז בישול), כאשר כ- 55 אחוזים מתוך סכום זה לפחות הוא מיסים המשולמים לקופת המדינה

חרף העלייה במחירי האנרגיה בחודש האחרון, משק האנרגיה בישראל עדיין מנסה להתאושש מהמכה הקשה שחטף בעקבות משבר הקורונה והירידה החדה בביקושים שפגעה קשות בחברות האנרגיה ובבתי הזיקוק בישראל. המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה חוזר ודורש מהממשלה לקדם מהלכי סיוע מיידיים בטווח הקצר, ובהם עידוד תעשיית הדלק, הזיקוק והפטרוכימיה המקומית.