מדד האנרגיה לחודש יולי 2021

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

לחודש יולי 2021

 

מחיר הנפט עולה ואיתו הוצאות האנרגיה במשקי הבית

מחירי האנרגיה בישראל רושמים קפיצה משמעותית החודש, וזאת לאור המשך התחזקות מחיר הנפט אשר עלה רק בחודש האחרון בעוד כ-6.5 אחוזים ובכך ממשיך את מגמת ההתייקרות הנמשכת מאז אוקטובר 2020.
כתוצאה מכך זינק מדד האנרגיה לחודש יולי 2021 בכ- 1.8 אחוז והוא עומד על 81.3 נקודות ולמעשה חזר לרמתו ערב פרוץ משבר הקורונה בישראל במרץ 2020.

מחיר הנפט עלה ברחבי העולם ועומד כעת על 75 דולר לחבית, כמעט כפליים ממחירו בקיץ 2020, שעמד על 40 דולר לחבית בלבד.

בעקבות מגמת העלייה עלו גם המחירים של כל תזקיקי הדלקים השונים כאשר מחיר הבנזין, מחיר הסולר ומחיר המזוט במזרח אגן הים התיכון רושמים עלייה שלתשעה אחוזים בערכים דולריים.

התייקרות בהוצאות האנרגיה החודשיות של משקי הבית- תשלום חשמל, דלק וגז בישול, שיעמדו בחודש יולי 2021 על קרוב ל- 1,700 ₪ , בדומה לסך ההוצאות שהיו בתחילת משבר הקורונה וגבוה בכ- 300 ₪ לחודש מסך ההוצאות בשיא המשבר.