מדד האנרגיה לחודש יולי 2022

מדד האנרגיה לחודש יולי 2022

מחירי האנרגיה במשק הישראלי ממשיכים לטפס ויעלו בממוצע ב-1.8 אחוזים כבר מחר וזאת עוד לפני עלייה צפויה של כ-13 אחוזים בתעריפי החשמל, התייקרות שאמורה לשקף את העלייה במחירי הפחם

כאמור, העלייה נובעת בעיקר מהתייקרות מחירי התזקיקים באגן מזרח הים התיכון כאשר מחיר הסולר קופץ בכ- 19%, מחיר הדלק למטוסים בכ- 14% ומחיר הבנזין בכ- 9%.
עליות אלה נובעות בעיקר מהצמיחה בביקוש לאור משבר האנרגיה והמחסור בגז טבעי, וכן במחסור ביכולות זיקוק, מה שמעלה את מחיר התזקיקים על אף שמחיר חבית הנפט נותר יציב. לעליות אלה מצטרפת גם עלייה של 2.4% בשער הדולר, אשר מייקרת עוד את מחירי האנרגיה במשק הישראלי.

העלייה במחירי התזקיקים בצירוף העלייה בשער הדולר הביאו לכך שמחיר הבנזין לצרכן ממשיך לעלות זה החודש השישי ברציפות, כאשר החודש הוא קופץ בעוד 36 אג' לליטר ומחירו בתחילת יולי יחצה כבר את רף השמונה שקלים ויעמוד על 8.08 ₪ לליטר, המחיר הגבוה בישראל, אחרי שיא של 8.25 ₪ לליטר בספטמבר 2012.

מתחילת השנה נסק מחיר הבנזין בכ- 27% וזאת על אף שהבלו על הבנזין הופחת בחודש אפריל ב-חצי שקל לליטר, הפחתה ששר האוצר מתכנן להאריך עד לסוף השנה, ואלמלא אותה הפחתה מחיר הבנזין היה שובר שיאים של כל הזמנים.

ההתייקרות במחיר הבנזין והפחתה בבלו גרמו שבפעם הראשונה מאז פרסום המדד, שיעור המס על מחיר הבנזין יהיה נמוך מ-50%, כאשר 34% מהמחיר הוא מס בלו ו-15% נוספים הם תשלומי המע"מ.


בסופו של דבר, כאשר בוחנים את השפעת ההתייקרות מחיר הדלק על משקי הבית עולה, כי סך הוצאות האנרגיה של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) ממשיך לטפס החודש בעוד 74 ₪ ל- 2,079 ₪ לחודש. התייקרות זו משלימה למעשה עלייה של 370 ₪ לחודש בהוצאה על אנרגיה לכל משק בית לעומת תחילת השנה.

בחישוב שנתי מדובר בהתייקרות של כ- 4,400 ₪ לשנה לכל משק בית המועמסת על יוקר המחיה הגבוה ממילא בישראל. סך הגידול בהוצאות האנרגיה מוערך בכ-12 מיליארד ₪ לכלל משקי הבית בישראל.

ואולם, גם התייקרות זו כנראה אינה סוף פסוק כאשר בשבוע הבא צפויה להתכנס רשות החשמל כדי להחליט על העלאת תעריפי החשמל לצרכנים ביתיים, וזאת לאור הזינוק במחירי הפחם שעדיין אחראי לייצור של כ- 22% מהחשמל בישראל. לפי חישובים שנערכו בתחילת החודש ברשות, העדכון אמור להיות גבוה יותר מ-13% כדי לגלם את הזינוק בהוצאות של חברת החשמל על פחם.

מאחר שחשמל מהווה הוצאה משמעותית במשק הישראלי, עלייה של 13% בתעריף החשמל צפויה להקפיץ את מדד האנרגיה בכ- 8% נוספים. מבחינת משקי הבית, מדובר בתוספת עלות מוערכת של כ- 600 ₪ בשנה למשק בית ממוצע (הצורך כ- 8,000 קוט"ש בשנה).