מדד האנרגיה לחודש יוני 2017

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

מדד חודש יוני 2017

 

  • מחירי האנרגיה ירדו החודש ב- 0.1%, מה שהביא לירידה קלה במדד האנרגיה לחודש יוני 2017 לרמה של 83.16 נקודות.
  • היציבות היחסית במחירי האנרגיה נובעת מהתנודתיות של מחירי הנפט בעולם כאשר הממוצע (שלפיו נקבעים מחירי הדלק בישראל) נותר יציב. הירידה הקלה מוסברת בשל ירידה של קרוב ל- 2% בשער בדולר.
  • מחיר הנפט סיים את חודש מאי באותה הרמה שבה עמד בתחילתו, 52 דולר לחבית, ולאורך החודש האחרון הוא נע בטווח שבין 49-54 דולר לחבית.
  • מבחינת מחירים של תזקיקי הנפט, הגפ"מ ממשיך לרשום ירידות במחיר וצבר ירידה מצטברת של מעל 30% ברבעון האחרון. ואילו המזוט ובעקבותיו גם הגז הטבעי לתעשייה טיפסו בכ-3.2% בחודש האחרון. יתר מוצרי האנרגיה רשמו יציבות יחסית: מחיר הסולר והקרוסין עלו בכ- 0.13% וב- 0.32% בהתאמה.
  • מחיר הבנזין לתחבורה ירד בכ-0.5%. ירידה קלה זו במחיר הבנזין, שנבעה בעיקר מירידה בשער הדולר, גרמו לכך שמחיר הבנזין לתחבורה ירד החודש ב-3 אג' ומחירו עומד על 5.99 ₪ לליטר, כאשר 65% ממחירו לצרכן הוא מיסים.
  • עליות אלה במחירי האנרגיה במשק גרמו לעלייה של שלושת-רבעי האחוז בהיקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית הפרטיים אשר עומדת החל מתחילת חודש מאי על רמה של כ- 1,664 ₪ לחודש, כאשר מעל למחצית מתוך סכום זה הינו מיסים (בלו על דלק + מע"מ על דלקים וחשמל).

 

השינויים במדד האנרגיה