מדד האנרגיה לחודש יוני 2021

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

לחודש יוני 2021

 

עלייה קלה במחירי האנרגיה במשק

לאור היציבות של שער הדולר

 

בחודש האחרון המשיך מחיר הנפט לעלות ויחד עם היציבות בשער הדולר הורגשה עלייה מסוימת במחירי האנרגיה הממוצעים במשק בישראל. מדד האנרגיה לחודש יוני 2021 עולה בכ- 15 עשיריות האחוז והוא עומד על 79.9 נקודות, בלי שינוי גדול מארבעת החודשים האחרונים.

    • בחודש האחרון התחזק מחיר הנפט בעולם והוא מסיים את חודש מאי ברמת מחיר הנושקת ל- 70 דולר לחבית. המשך מגמת העלייה במחיר הנפט גררה אחריה גם עלייה במחירים של תזקיקי הדלקים השונים ומחיר הבנזין לתחבורה במזרח הים התיכון רושם עלייה של 4% , מחיר הסולר רושם עלייה של 6% (בערכים דולריים). ואילו המזוט דווקא רשם ירידה של כחצי אחוז.

    • בסופו של דבר, השפעות אלה גרמו מצד אחד עלייה של 1.3% במחיר הבנזין לתחבורה, עלייה של קרוב ל- 2% בסולר ובדלק למטוסים ומצד שני לירידה של כ- 11% במחיר הגפ"מ וירידה של כמחצית האחוז בממוצע במחיר המזוט וכן הגז הטבעי לתעשייה.

    • מחיר הבנזין לצרכן המשיך לעלות זה החודש השביעי והוא התייקר ב- 7 אגורות ויעמוד בחודש יוני 2021 על 6.13 ₪ לליטר. זו למעשה כבר חזרה לרמת המחירים של ינואר 2020, ממש לפני פרוץ משבר הקורונה.

    • גם מבחינת משקי הבית נרשמה עלייה בהוצאות האנרגיה החודשיות (תשלום חשמל, דלק וגז בישול) והן צפויות לעמוד בחודש יוני 2021 על כ- 1,656 ₪ לחודש, בדומה להיקף ההוצאות שהיו בתחילת משבר הקורונה וגבוה בכ- 260 ₪ לחודש מהרמה הנמוכה ביותר ששררה בשיא המשבר.