מדד האנרגיה לחודש יוני 2022

מדד האנרגיה לחודש יוני 2022

המשך העלייה במחיר הנפט בעולם בצירוף התחזקות שער הדולר לעומת השקל הקפיצו את מחירי האנרגיה בארץ ב 1.9% ומדד האנרגיה לחודש יוני 2022 מטפס לרמה של 92.9 נקודות.

אף שמחיר הנפט כבר מתקרב ל-120 דולר החבית – המחיר הגבוה ביותר מאז אפריל 2012 – מדד האנרגיה עדיין נמוך מהשיא שנרשם בחודש אפריל השנה.

הסיבה לכך נעוצה עדיין בהשפעה של הפחתת הבלו על דלקים אשר גררה גם הוזלה של תעריף החשמל במשק. יחד עם זאת, ניתוח רכיבי המדד השונים (דלקים ותזקיקים, חשמל וגז טבעי) מראה כי על אף הירידה בבלו, רכיב הדלקים והתזקיקים, המדד עלה החודש בכ- 4.5% בממוצע, ובכך השלים עלייה של 25% לעומת תחילת השנה ושל 50% לעומת תחילת שנת 2021.

העלייה במחיר הנפט בעולם גררה אחריה גם עלייה במחירי התזקיקים (בנזין וסולר) בעולם –
– מחיר הבנזין באגן מזרח הים התיכון קפץ בכ- 20% בחודש האחרון, ולכך התווספה התייקרות של קרוב ל- 1% בשער הדולר.
– בסופו של דבר, מחיר הבנזין לצרכן קפץ בכ- 66 אג' לליטר (קרוב ל- 10%) ולמעשה מדובר בהתייקרות החודשית הגבוהה ביותר שנרשמה מאז פרסום המדד, ומחירו בתחילת יוני יעמוד על 7.72 ₪ לליטר, בדומה למחירו באוקטובר 2013.

חשוב להדגיש, כי למרות ההפחתה בגובה הבלו, ולמרות העלייה במחיר הדלק עצמו, עדיין סך שיעור המיסים מתוך סך מחיר הבנזין לצרכן עומד על מעל ל- 50% כאשר הצרכן משלם מסים בסך של 3.86 ₪ על כל ליטר דלק.

בסופו של דבר, כאשר סוכמים את ההתייקרות במחירי הדלקים בישראל – סך הוצאות האנרגיה של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) קפצו בכ- 137 ₪ לכל משק בית לרמה של כ- 2,005 ₪ לחודש, ובכך השלימו עלייה של 300 ₪ לחודש לעומת תחילת השנה. בחישוב שנתי מדובר על התייקרות של כ- 3,600 ₪ לשנה לכל משק בית המתווספת ליוקר המחיה הכללי בישראל, המסתכמת בתוספת עלות של 10 מיליארד ₪ לכלל משקי הבית בישראל.

הוצאות אנרגיה למשק בית מאי 2022