מדד האנרגיה לחודש ינואר 2018

מדד האנרגיה לחודש ינואר 2018

  • שנת 2018 נפתחה בעליות במחירי האנרגיה, וזאת בעקבות המשך העלייה במחירי הנפט אשר הגיעו כבר ל-66 דולר לחבית ומכאן עלייה של כשליש האחוז במחירי האנרגיה בישראל ומדד האנרגיה עומד החודש על רמה של 85.3 נקודות, הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2015.
  • מדובר למעשה בעלייה שישית ברציפות של מחירי האנרגיה, ובכך נמחקה הירידה במחירים, שראינו במשך המחצית הראשונה של שנת 2017.
  • ההתחזקות במחיר הנפט מיוחסת לפיצוץ בצינור נפט בלוב והמשך השבתתו של צינור נפט בים הצפוני, סיבות שמצטרפות להתפתחויות הגיאופוליטיות שנגזרות ממאבקי השליטה בחבל הכורדי עתיר הנפט בעיראק. סיבה נוספת היא ההחלטה של ארגון אופ"ק ויצואניות נפט גדולות נוספות בעולם להאריך את הסכם קיצוץ התפוקה עד לסוף השנה הקרובה.
  • העלייה במחירי האנרגיה מתבטאת בעלייה במחירים של תזקיקי הנפט אשר עלו בשלושת רבעי האחוז בממוצע, כאשר המזוט רשם עליה של כ- 2.75 אחוזים ואילו הסולר והדלק הסילוני רשמו עליה של כ- 0.5 אחוז.
  • מחיר הבנזין לצרכן עלה בחמש אגורות לליטר ומחירו החודש יעמוד על 6.19 ₪ לליטר, הרמה הגבוהה ביותר זה שנתיים וחצי. חשוב להדגיש כי המחיר יכול היה להיות גבוה יותר אלמלא ירידה של קרוב לאחוז בשער הדולר.
  • יחד עם זאת, העלייה במחיר הבנזין כוללת גם את העדכון התקופתי של הבלו אשר עלה בכ- 0.4%, מה שגרם לכך שסך המיסים ממחיר הבנזין לצרכן נותר גבוה ועומד על כ- 64 אחוזים.
  • עליות אלה במחירי האנרגיה גרמו עלייה נוספת בהיקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית אשר חצתה לראשונה מאז חודש אוגוסט 2015 את רמת ה- 1,700 ₪ לחודש.

הוצאות משק בית ינואר 2018