מדד האנרגיה לחודש ינואר 2019

  • מגמת הירידה במחיר הנפט המשיכה גם בחודש האחרון של שנת 2018, כאשר חבית הנפט ירדה בעוד כ- 13% מ-60 דולר לחבית ל-53 דולר לחבית, ובכך השלימה ירידה של כ- 40% מאז חודש אוקטובר 2018.
  • הירידה במחיר הנפט גררה אחריה ירידות חדות בתזקיקי הדלקים בשיעור ממוצע של 4.5%. יחד עם זאת, החלטת רשות החשמל לייקר את תעריף החשמל בשיעור של 2.9% החל מה- 1/1/2019 גרמה שמדד האנרגיה לחודש ינואר 2018 נותר יציב והוא עומד על 84.3 נקודות.חשוב לציין, כי אלמלא ההתייקרות בתעריף החשמל היינו חווים ירידה ממוצעת של 2% במחירי האנרגיה במשק.

מדד האנרגיה ינואר 2019

  • בחישוב שנתי ניתן לראות כי הירידות החדות שחלו במחיר הנפט ברבעון האחרון גרמו שכל העלייה בהוצאות האנרגיה שהמשק חווה בתשעת החודשים הראשונים של השנה נמחקה לחלוטין, ורמת הוצאות האנרגיה של המשק בחודש ינואר 2019 הינה נמוכה ב- 1.2% לעומת הרמה ששררה בחודש ינואר המקביל אשתקד. 
  •  מגמה זו אפיינה גם את שנת 2018 כולה, כאשר במהלך תשעת החודשים הראשונים טיפס מחיר הנפט למעלה מ-60 דולר לחבית בתחילת השנה עד לרמת שיא של 85 דולר לחבית בחודש אוקטובר. ואז, בעקבות הגדלת תפוקות הנפט כמעט אצל כל היצרניות, כתוצאה מירידה בביקושים לנפט בעיקר בסין ובשל הצהרתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהוא מעדיף מחיר נפט נמוך, הצהרה שהייתה לקו פרשת המים, צנח מחיר הנפט בחדות תוך שלושה חודשים לרמה של 53 דולר לחבית. 

  • התנודות במחיר הנפט גרמו לכך שבסופו של דבר כל תזקיקי הדלקים רשמו ירידה במהלך השנה האחרונה, כאשר בראש הרשימה נמצא הגפ"מ אשר ירד במהלך 12 האחרונים בכ- 20%-, ואחריו מחיר הבנזין רשם ירידה של קרוב ל- 6%- במהלך השנה האחרונה. מחיר המזוט והגז טבעי ירדו אף הם בכ- 3.5%- ולמעשה חזרו לרמה ששררה ברבעון השלישי והרביעי של שנת 2017. 
  • מחיר הבנזין נחתך החודש ב- 18 אגורות נוספים והוא נקבע על 5.83 ₪ לליטר. המדובר על חזרה לרמת מחירי הדלק ששררה בחודש יולי 2017. יחד עם זאת, בעקבות העדכון התקופתי של גובה הבלו אשר עולה החודש בכ- 0.2% בממוצע ובשל הירידה במחיר הנפט, הרי ששיעור רכיבי המס מתוך מחיר הדלק קופץ החודש לרמה של קרוב ל- 67.2% שאף היא הרמה הגבוהה מאז חודש אוגוסט 2016.

רכיב הדלק לעומת רכיב המסים ינואר 2019

  • הירידה במחירי האנרגיה מחלחלת הפעם גם לכיס של הצרכן אשר הוצאות האנרגיה שלו צפויות להצטמצם בכ- 1.6%- ולהסתכם ברמה של 1,635 ₪ לחודש, במקום רמה של 1,705 ₪ לחודש לעומת ינואר 2018. בחישוב שנתי המדובר על חסכון של כ- 850 ₪ לשנה למשק בית, קרוב ל- 2.1 מיליארד ₪ בשנה.