מדד האנרגיה לחודש מאי 2017

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

מאי 2017

 

  • מחירי האנרגיה החודש עלו החודש בכמעט רבע אחוז, מה שהביא לעלייה במדד האנרגיה לחודש מאי 2017 ל- 83.24 נק'.
  • העלייה הקלה במחירי האנרגיה נובעת מעלייה של כחצי אחוז בשער הדולר ומעלייה של 0.1%+ בבלו המוטל על כלל מוצרי הדלק בישראל.
  • דווקא מחיר הנפט סיים את החודש באותה הרמה שבה היה בתחילתו, והוא עומד גם בתחילת חודש מאי על רמה של 52 דולר לחבית, וזאת למרות שבמהלך החודש טיפס והגיע לכמעט 57 דולר לחבית.
  • מבחינת מחירי תזקיקי הנפט, למעט הגפ"מ שרשם ירידה חדה של קרוב ל- 8%-, יתר מוצרי האנרגיה רשמו עליות: המזוט ובעקבותיו גם הגז הטבעי לתעשייה טיפסו בכ- 3.6%+, מחיר הסולר והקרוסין עלו בכ- 0.85%+, ואילו מחיר הבנזין לתחבורה עלה בכ- 1%+ וזאת בעקבות עלייה של 3%+ במחיר הבנזין שנקבע באגן מזרח הים התיכון שנבעה מפערי ארביטראז' מול מחיר הבנזין בארה"ב.
  • עליות אלה במחיר הבנזין, לצד עלייה בשער הדולר ועלייה בגובה הבלו, גרמו לכך שמחיר הבנזין לתחבורה עלה החודש ב- 6 אג' ומחירו עומד על 6.02 ₪ לליטר, כאשר 65% ממחירו לצרכן הוא מיסים.
  • עליות אלה במחירי האנרגיה במשק גרמו לעלייה של שלושת-רבעי האחוז בהיקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית הפרטיים אשר עומדת החל מתחילת חודש מאי על רמה של כ- 1,670 ₪ לחודש, כאשר מעל למחצית מתוך סכום זה הינו מיסים (בלו על דלק + מע"מ על דלקים וחשמל).
  • החודש השיק המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה שיתוף פעולה עם S&P Global Platts במסגרתו יספק המכון תחזיות בקשר למחירי האנרגיה בישראל.

    מדד הוצאות האנרגיה במשקי בית מאי 2017