מדד האנרגיה לחודש מאי 2018

  • מגמת ההתחזקות של מחיר הנפט ממשיכה להשפיע על משק האנרגיה בישראל כאשר גם החודש מחיר הנפט עלה והתקרב לרמה של 75 דולר לחבית. העלייה במחיר הנפט, בצירוף עלייה של שלושה אחוזים בשער הדולר העלו את מחירי האנרגיה בארץ באחוז ורבע ומדד האנרגיה לחודש מאי 2018 הגיע לרמה של 85.5 נקודות, שהיא הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש אוגוסט 2015.
  • העלייה במחירי האנרגיה בישראל מתבטאת בעלייה בכל תזקיקי הנפט אשר עלו בשלושה אחוזים בממוצע, כאשר מי שמוביל היה מחיר המזוט שעלה בכתשעה אחוזים, הקרוסין שעלה בארבעה אחוזים והסולר שעלה ב-2.5 אחוזים בקירוב.
  • החודש עלה גם מחיר הבנזין בחמישה אחוזים באגן הים התיכון, מה שבשילוב עם עלייה בשער הדולר היה אמור להביא להתייקרות של 16 אג' לליטר. יחד עם זאת, החודש עדכן משרד האנרגיה את מרווח השיווק שגובות חברות הדלק ולכן תירשם הפחתה של כ- 5 אג' לליטר, כך שבשורה התחתונה מחיר הבנזין רשם עלייה של 11 אג' לליטר – כ- 1.75% – והחל מיום 1/5/2018 יעמוד מחירו על 6.46 ₪ לליטר.
  • מדובר במחיר הדלק הגבוה ביותר מאז חודש יולי 2015, כאשר מתוכו שיעור המיסים עומד על 61.5% ובערכים כספיים – 3.97 ₪ שמשלם הצרכן כמסים על כל ליטר דלק שהוא רוכש.
  • לפי ניתוח של כלכלן המכון עולה, כי מאז הפעם האחרונה שבוצע שינוי במרווח השיווק – בחודש ספטמבר 2011 אז הופחת מרווח השיווק בכ- 25% – ועד היום עלה גובה הבלו על בנזין בכ- 16.5 אג' לליטר (מ-2.86 ₪ לליטר ל-3.03). זאת בעוד שגובה מרווח השיווק עלה ב-1.4 אג' בלבד (מרמה של 58.9 אג' לליטר לרמה של 60.3 אג' לליטר). משמעות הדבר היא כי ההפחתה המתוכננת של כ- 5 אג' במרווח השיווק אינה מכסה אפילו שליש מהעלייה שחלה בגובה הבלו בשנים האחרונות.
  • בסיכומו של דבר, ההוצאה החודשית על אנרגיה למשק בית ממוצע, הכולל רכישת בנזין לכלי רכב, צריכת חשמל ביתית וגז בישול, המשיכה לעלות אף ב- 1.5% נוסף והגיעה לרמה של 1,752 ₪ לחודש שגם היא הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש אוגוסט 2015. בחישוב שנתי מדובר בתוספת הוצאות בסך 600 ₪ לשנה לכל משק בית. חשוב להזכיר כי מתוך סכום זה כ- 51% מהווה מסים.

מחיר הבנזין לצרכן מאי 2018
מדד הוצאות משקי הבית על אנרגיה מאי 2018
מדד האנרגיה מאי 2018