מדד האנרגיה לחודש מאי 2020

מדד האנרגיה מאי 2020

המשך הירידה במחיר הנפט בשל משבר הקורונה גרם לירידה נוספת של כ-2.6 אחוזים במחירי האנרגיה במשק לעומת החודש הקודם ומדד האנרגיה לחודש מאי 2020 ירד לרמה של 73.1 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז השקתו.


הירידה החדה במדד האנרגיה נעוצה בקריסה במחיר הנפט אשר ירד בכ-50 אחוז מאז תחילת חודש מרץ מרמה של כ- 50 דולר לחבית, לרמה הנוכחית של 25 דולר לחבית. למעשה, זה הוא החודש החמישי ברציפות של ירידות חדות במחיר הנפט, אשר מאז תחילת השנה השלים ירידה של כ-65 אחוזים (מרמה של 70 דולר לחבית לרמה נוכחי של 25 דולר לחבית).

הקריסה במחירי הנפט נעוצה הן בירידה החדה בביקוש למוצרי נפט (בעיקר בנזין לתחבורה ודלק למטוסים) שנגרמו כתוצאה מהסגר שהוטל ברוב מדינות העולם, והן בשל היעדר מקומות האחסון של נפט גולמי. נסיבות אלה גרמו לכך שמחיר חוזי הנפט קצרי הטווח בסוף חודש אפריל היו שליליים ובעת השיא מחיר חוזה נפט הגיע למחיר שלילי של 37 דולר לחבית

המשך הירידה במחיר הנפט גררה אחריה את המשך הירידות גם במחירים של תזקיקי הנפט באגן המזרחי של הים התיכון, כאשר הבנזין ירד ב-13 אחוזים נוספים והסולר ירד בכ-40 אחוז. מחיר המזוט רשם ירידה של 40 אחוז. לירידות אלה הצטרפה גם ירידה של 2.3 אחוזים בשער הדולר לעומת השקל.

בסופו של דבר מחיר הבנזין לצרכן ירד בעוד 2%- לרמה של 4.79 ₪ לליטר, ירידה של 10 אגורות לעומת החודש הקודם (וירידה של כ- 1.13 ₪ בחודשיים). זה הוא המחיר הנמוך ביותר מאז 2005.

הירידה במחיר הבליטה עוד יותר את שיעור המיסים המשולמים למדינה בגין צריכת דלקים כאשר עלות הדלק עומדת על פחות מעשרה אחוזים מהמחיר לצרכן, סל הוצאות השיווק שגובות חברות הדלק עומד על 11.6 אחוזים מהמחיר, ואילו מס הבלו והמע"מ המוטלים על הדלק מהווים 78.6 אחוז מהמחיר לצרכן.

בהקשר זה ראוי להזכיר גם כי מאחר שמחירי הגז הטבעי למפעלי התעשייה צמודים בחלקם למחיר המזוט, הירידה הגבוהה במחירי המזוט גררה אחריה גם ירידה נוספת של כעשרים אחוזים במחיר הגז הטבעי המשמש את התעשייה.
הירידה במחירי האנרגיה מחלחלת באופן ישיר גם לכיס של הצרכנים אשר הוצאות האנרגיה שלהם צפויות להצטמצם בעוד 2 אחוז ולהסתכם בסכום של כ- 1,395 ₪ לחודש.

נתונים אלה מצביעים על כך שמשק האנרגיה בישראל חטף מכה קשה במיוחד בעקבות משבר הקורונה והירידה החדה בביקוש. המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה דורש מהממשלה לקדם מהלכי סיוע מיידיים בטווח הקצר, ובהם עידוד תעשיית הדלק, הזיקוק והפטרוכימיה המקומית.
בתגובה לפרסום התוכנית להאצת משק האנרגיה מסר מנכ"ל המכון, יוסי אריה, כי: "לדון כעת בתוכנית לטווח רחוק ובתקציבי ענק זה דבר מנותק מהמציאות. כאשר הירידה במחירי האנרגיה לא מגיעה לציבור לאור המסים הגבוהים שגובה הממשלה על חשבון הציבור ודורשת מחברות האנרגיה להעביר לאוצר זה בעייתי מאוד. רק ככה ננצח את משבר הקורנה והמשבר הכלכלי".