מדד האנרגיה לחודש מאי 2021

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

לחודש מאי 2021

 

יציבות יחסית במחירי האנרגיה הממוצעים במשק

  • אמנם מחירי הנפט עלו ומס הבלו עבר גם הוא עדכון תקופתי, אולם מחירי האנרגיה במשק לא עלו בסופו של דבר, בגלל הירידה בשער הדולר. כך נשמרה היציבות היחסית במחירי האנרגיה הממוצעים במשק, כאשר מדד האנרגיה לחודש מאי 2021 רושם ירידה קלה בלבד של 14 עשיריות האחוז בלבד והוא עומד על רמה של 79.7 נקודות, אין שינוי ניכר מהחודשי האחרונים.

  • היציבות במחירי האנרגיה במשק נשמרה למרות התנודתיות היחסית במחיר הנפט. המחיר, שירד בתחילת אפריל ל-62 דולר לחבית, חזר בסוף החודש לרמה של 66 דולר.

  •  מחירים של תזקיקי הדלקים השונים עלו גם הם כאשר מחיר הבנזין לתחבורה במזרח הים התיכון רושם דווקא עלייה של 2.4% ומחיר הסולר רושם עלייה של 4% (בערכים דולריים). לצד עליות אלה נרשמה גם עלייה של 0.7% בגובה מס הבלו המוטל על דלקים בישראל, עלייה שנובעת מעדכון תקופתי.

  •  לאור ירידה של קרוב ל- 3%- בשער הדולר, בסופו של דבר מחיר סל הדלקים בישראל נותר יחסית קבוע כאשר הסולר והדלק למטוסים רושמים עלייה של 1%, הבנזין רושם עלייה קלה של 0.3% ואילו מזוט והגפ"מ רושמים ירידות של 1%- ו- 12%- בהתאמה.

  • מחיר הבנזין לצרכן המשיך במגמת העלייה המאפיינת אותו במהלך חצי השנה האחרונה והוא התייקר ב- 2 אגורות ויעמוד בחודש מאי 2021 ועומד כעת על 6.06 ₪ לליטר.

  • למעשה, ההתייקרות במחיר הבנזין החודש מיוחסת בעיקרה לעדכון התקופתי של 0.7% במס הבלו מה שגרר עלייה בשיעור המיסים מסך מחיר הבנזין אשר עומד על 65.3% מהמחיר לצרכן (3.96 ₪ מתוך 6.06 ₪ לליטר מקורו במיסים).

  • גם מבחינת משקי הבית נרשמה יציבות בהוצאות האנרגיה החודשיות (תשלום חשמל, דלק וגז בישול) והן צפויות להמשיך לעמוד גם בחודש מאי 2021 על כ- 1,640 ₪ לחודש.