מדד האנרגיה לחודש מאי 2022

מדד האנרגיה לחודש מאי 2022

מחירי האנרגיה בארץ יורדים כיום בעקבות שני אירועים מרכזיים. האחד הוא החלטת הממשלה על הפחתת גובה הבלו על דלקים בכמעט חצי שקל לליטר והשני הוא החלטה של רשות החשמל להפחית את תעריף החשמל הביתי ב- 2.2 אחוזים לאור הפחתת הבלו על פחם. מדד האנרגיה לחודש מאי יורד בכארבעה אחוזים ועומד על 91.2 נקודות וזאת על אף שמחירי האנרגיה בעולם ממשיכים לעלות

מדד האנרגיה מאי 2022

על אף שמחיר חבית הנפט ירד מעט בחודש האחרון מ- 115 דולר בתחילת החודש ל-105-110 דולר לחבית בסוף חודש אפריל, השינויים במדד האנרגיה החודש נעוצים דווקא ובעיקר בהחלטות הממשלה השונות לעדכן את סכומי הבלו על דלקים, ובראשם בנזין, סולר ופחם.

כך, ביום 14/4/2022 עדכנה הממשלה את צו הבלו באופן שהפחית את גובה הבלו המוטל על בנזין וסולר ב-כחצי שקל לליטר, כך שבשבועיים האחרונים לחודש אפריל עמד מחיר הבנזין על 6.94 ₪ לליטר.

יחד עם זאת, למרות שמחיר הבנזין הנסחר באגן מזרח הים התיכון נותר יחסית קבוע במהלך חודש אפריל 2022, הרי שעלייה של כ- 3.3% בשער הדולר ביחד עם עדכון תקופתי של כ- 1.76% בבלו, הביאו להתייקרות של 12 אגורות במחיר הבנזין לרמה של 7.06 ₪ לליטר החל מתחילת חודש מאי.

חשוב לציין, המחיר עדיין נמוך מזה של תחילת אפריל, כשמחיר הבנזין עמד על 7.44 ₪ לליטר.

למרות ההפחתה בגובה הבלו, עדיין לאחר העדכון התקופתי, עולה כי סך שיעור המיסים מתוך סך מחיר הבנזין לצרכן עומד על 53.5%, כאשר הצרכן משלם מסים בסך של 3.78 ₪ על כל ליטר דלק.

בסופו של דבר, הדלק מתייקר ב-12 אגורות. יש לנו עלייה של 5.5 אגורות לליטר במחיר הבנזין בשקלים. מתוך העלייה הזו:

ירידה של 3.5 אגורות לליטר ממחיר הבנזין באגן מזרח הים התיכון.
שער הדולר עלה בתשע אגורות, מה שהביא עלייה במחיר הבנזין בשקלים.
הבלו עלה ב-5 אגורות לליטר (עדכון תקופתי של 1.76% לאור האינפלציה)
ולבסוף, התייקרות של 1.5 אגורת לליטר במע"מ


ירידה בתעריף החשמל – במקביל, לאור הפחתת הבלו על פחם קיבלה רשות החשמל החלטה ביום 12/4/2022 על הוזלה של 2.2 אחוזים בתעריף החשמל הביתי שתיכנס לתוקף בתחילת חודש מאי, וזאת למרות עלייה של 45% במחירי הפחם בעולם בחודשים האחרונים.

ברשות החשמל ציינו שבהנחה שתעריף החשמל היה מתעדכן כעת על-פי מחירי הפחם הגבוהים, העלייה המוכרת בתעריף החשמל צפויה הייתה לעלות בכ- 7%, ואולם בשל חוסר הוודאות לגבי המשך המלחמה והשפעותיה על מחירי האנרגיה, תמשיך הרשות לעקוב באופן הדוק אחר מחירי הפחם ותבחן את הצורך בעדכון שוטף של התעריף.

בסופו של דבר, כאשר סוכמים את ההוזלה בבנזין לתחבורה ובתעריף החשמל עולה, כי סך הוצאות האנרגיה של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) אמנם צפויות לרדת בתחילת חודש מאי בכ- 85 ₪ ולעמוד על על כ- 1,870 ₪ לחודש, אולם מדובר באותה רמת מחיר שהייתה במרץ 2022, וסך ההוצאה עדיין גבוה בכ- 160 ₪ לחודש לעומת הוצאות האנרגיה בתחילת השנה. גם כעת כ- 50% מסך ההוצאות הללו מקורו במסים.

הוצאות אנרגיה למשק בית מאי 2022