מדד האנרגיה לחודש מרץ 2020

מדד האנרגיה מרץ 2020

מדד האנרגיה לחודש מרץ 2020 רשם ירידה חדה של כאחוז וחצי לעומת החודש הקודם ל-81.2 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2016.

מדד האנרגיה מרץ 2020
הירידה החדה במדד האנרגיה נעוצה בצניחה של 15 אחוזים במחיר הנפט בשבועיים האחרונים של פברואר 2020, מרמה של 57 דולר לחבית ל-50 דולר לחבית. בהלת הקורונה גורמת ירידה משמעותית בביקוש לנפט בעיקר בעקבות האטה בייצור בסין וכן בעקבות הירידה בהיקפי הטיסות בעולם.
מדובר למעשה בחודש שלישי ברציפות של ירידות חדות במחיר הנפט ומתחילת השנה נרשמה ירידה של יותר מ-33 אחוזים (מרמה של 67 דולר לחבית לרמה נוכחי של 50 דולר לחבית).
הירידה במחיר הנפט גררה אחריה ירידות חדות גם במחירים של תזקיקי הנפט באזור האגן המזרחי של הים התיכון כאשר מחיר הבנזין רשם ירידה של כארבעה אחוזים והסולר ירד בשבעה אחוזים ואילו מחיר הדלק למטוסים צנח ב-11 אחוזים ומחיר המזוט ביותר מ-14 אחוז.
סופו של דבר ובשל רמות המיסוי הגבוהות על דלקים בישראל, הירידות במשק הישראלי היו מתונות יותר כאשר מחיר הסולר ירד בשני דולר ואילו מחיר הבנזין ירד בכמעט 1.2 אחוז, מה שגרם ירידה של 7 אגורות לליטר ומחיר הבנזין לתחבורה הנמכר בתחנות הדלק בישראל יעמוד החל מתחילת חודש מרץ 2020 לרמה של 5.92 ₪ לליטר, שהיא הרמה הנמוכה מאז חודש ינואר 2019.
מחיר הבנזין לצרכן מרץ 2020
בהקשר זה ראוי להזכיר גם כי מאחר ומחירי הגז הטבעי למפעלי התעשייה צמודים בחלקם למחיר המזוט, כי אז הירידה של במחיר המזוט גררה אחריה גם ירידה משמעותית של כ- 14%- במחיר הגז הטבעי המשמש את התעשייה.
הירידה במחירי האנרגיה מחלחל באופן ישיר גם לכיס של הצרכנים אשר הוצאות האנרגיה שלו צפויות להצטמצם באחוז נוסף אחד ולהסתכם ברמה של 1,630 ₪ לחודש, במקום רמה של 1,700 ₪ לחודש ששררה בסוף השנה הקודמת. בחישוב שנתי המדובר על חסכון של 2 מיליארד ₪ בהוצאות האנרגיה של כלל משקי הבית בישראל לעומת שנה שעברה.