מדד האנרגיה לחודש מרץ 2021

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

לחודש מרץ 2021

שיא של 12 חודשים במחירי האנרגיה – התייקרות של 2.4% בממוצע

• מחיר הנפט ממשיך לעלות ומקפיץ את מחירי האנרגיה במשק
• שיעור המיסים על בנזין נותר גבוה מאוד: 66% מהמחיר לצרכן
• משקי הבית ישלמו יותר: תוספת של כמעט 4% בהוצאות האנרגיה החודשיות

מדד האנרגיה מרץ 2021

מחירי האנרגיה לחודש מרץ 2021 מזנקים לשיא של 12 חודשים וחוזרים לרמתם לפני פרוץ משבר הקורונה.
העלייה המתמשכת במחיר הנפט שהגיע ל-65 דולר לחבית הביאה איתה עלייה בכל מחירי האנרגיה במשק. מחירי הבנזין, הסולר והדלק הסילוני עלו בכ- 4.5% בממוצע בעוד שמחיר הגפ”מ רשם עלייה של כ- 6% ומחיר המזוט והגז הטבעי לתעשייה רשמו עלייה של 17%.

משקי הבית צפויים לחוות התייקרות של כ- 3.65% בהוצאות האנרגיה החודשיות (תשלום עבור חשמל, דלק וגז בישול), עלייה של כ-60 ₪ לחודש. סך ההוצאות הצפויות יעמוד על כ-1,630 ₪ לחודש, זאת בדומה לסכום ההוצאות ששילמו משקי הבית בתחילת משבר הקורונה וגבוה בכ-240 ₪ לחודש מהרמה הנמוכה ביותר ששררה בשיא המשבר.

מחיר הבנזין לתחבורה עלה ב-27 אגורות והוא יעמוד בחודש מרץ 2021 על 5.99 ₪ לליטר, בדומה למחיר ששרר לפני 12 חודשים לפני טרם משבר הקורונה.

שיעור המסים מסך מחיר הבנזין עדיין נותר גבוה מאוד ועומד על 66% מהמחיר לצרכן (3.92 ₪ מתוך 5.99 ₪ לליטר הם מסים).

מחיר הבנזין לצרכן מרץ 2021