מדד האנרגיה לחודש מרץ 2022

מדד האנרגיה לחודש מרץ 2022

מחירי הנפט מזנקים בצל הלחימה באוקראינה, מה שמשפיע גם על מחירי האנרגיה בישראל ומדד האנרגיה לחודש מרץ 2022 עולה בעוד 2.2% ל- 90.5 נקודות ובכך למעשה משלים עלייה של כ- 10% במחירי האנרגיה רק מתחילת השנה הנוכחית. המדד נמצא כעת בשיא שלא נראה מאז ינואר 2015.

מדד האנרגיה מרץ 2022

השפעת מחיר הנפט על תזקיקים ומחיר הבנזין לתחבורה

כפי שדיווחנו בחודשים האחרונים, ההתאוששות העולמית ממשבר הקורונה, יחד עם המלחמה שפתחה רוסיה באוקראינה, הזניקו את מחיר הנפט ליותר מ-100 דולר לחבית, בשל החשש האמיתי מפגיעה בהיצע הנפט ברחבי העולם.

מחיר הנפט כמובן מעלה את מחירי התזקיקים באגן הים התיכון – מחיר המזוט עולה בעוד 10% (אחרי עלייה של 20% בחודש הקודם), הסולר רושם עלייה נוספת של 9% (אחרי עלייה של כ- 17% בחודש הקודם) ואילו הבנזין קופץ בעוד 12% (אחרי שבחודש הקודם קפץ כבר ב- 13%).

גם שער הדולר, שרשם עלייה נוספת של 2% נוספים בחודש האחרון ובתחילת החודש כבר מגיע לרמה של 3.26 ₪ לדולר, תורם להמשך ההתייקרות במחירי האנרגיה.

בסופו של דבר, בשקלול כולל גם של מס הבלו והמע"מ, החודש רשמו המזוט והגז הטבעי עלייה נוספת של כ- 11.5%, הגפ"מ עלה בעוד 4%, הבנזין והסולר עלו בכ- 5% נוספים ואילו הדלק למטוסים המשיך לעלות בעוד 3.5%.

מחיר הבנזין לתחבורה המשיך להתייקר החודש בעוד 5% והחל מ- 1/3/2022 הוא יחצה את רף ה- 7 ₪ לליטר ויעמוד על 7.05 ₪ לליטר, עלייה של 34 אגורות מהחודש שעבר ו-68 אגורות לליטר רק מתחילת השנה. זה המחיר הגבוה ביותר ב-שבע וחצי השנים האחרונות (מאז נובמבר 2014 גם אז עמד המחיר על 7.05 ₪ לליטר).

שיעור המס
בפברואר עמד שיעור המס באחוזים על 61 אחוזים מסך המחיר לצרכן והחודש הוא אמנם ירד במרץ ל-59 אחוזים, אבל בסופו של דבר, סך המס מתוך מחיר הבנזין לצרכן דווקא עלה לרמה של 4.15 ₪ לליטר, לעומת 4.11 ₪ לליטר בחודש הקודם, כאשר עיקר העלייה נובעת מתוספת המע"מ שנרשמה כתוצאה מהתייקרות מחיר הבנזין.

מחיר הבנזין לצרכן מרץ 2022
מבנה מחיר הדלק מרץ 2022

בסופו של דבר, מסיכום של ההתייקרות של מחירי הדלק עולה שסך הוצאות האנרגיה של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) יעמדו נכון לחודש פברואר 2022 על כ- 1,870 ₪ לחודש, כאשר כ- 50% מסכום זה – כ- 915 ₪ לחודש – מקורו במיסים.
מדובר בהתייקרות של כ- 160 ₪ לחודש למשק בית לעומת תחילת השנה, ועלייה של 350 ₪ לחודש למשק בית לעומת סל ההוצאות בתחילת שנת 2021.

בחישוב שנתי, ההתייקרויות האחרונות במחירי האנרגיה במשק צפויות להעלות את הוצאות משקי הבית על אנרגיה (חשמל, דלק וגז בישול) בכ- 11 מיליארד ₪ נוספים לשנה, כאשר לפחות כ- 5.5 מיליארד ₪ מתוך זה ישולמו כמסים לקופת המדינה.