מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2017

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2017

מחיר הנפט חצה אמנם במהלך הסופ"ש האחרון – לראשונה זה שנתיים (מאז יולי 2015) – את רמת ה-60 דולר לחבית, אבל לא צפוי שינוי במחירי האנרגיה בחודש הקרוב, כאשר מדד חודש נובמבר 2017 נותר ללא שינוי ברמה של 84.3 נקודות.

ההתחזקות במחיר הנפט נובעת לאור ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות, שנגזרות ממאבקי השליטה בחבל הכורדי עתיר הנפט בעיראק, וכן על רקע ההערכות כי ארגון אופ"ק ויצואניות נפט גדולות נוספות בעולם יסכימו להאריך את הסכם קיצוץ התפוקה עד לסוף השנה הבאה.

למרות העלייה במחיר הנפט עצמו, מחירי תזקיקי הנפט דווקא נותרו יחסית יציבים ורשמו שינויים מזעריים של כמה עשיריות האחוזים בלבד, למעט הגפ"מ שעלה בשני אחוזים בערך והמזוט שעלה בקרוב לאחוז.

מחיר הבנזין לצרכן נותר אף הוא ללא שינוי על רמה של 6.06 שקלים לליטר, כאשר סך המיסים ממחיר הבנזין לצרכן נותר גבוה ועומד על קרוב ל- 65 אחוזים.

בהקשר זה ראוי להזכיר, כי מחיר הבנזין נקבע על סמך ממוצע של חמישה ימי המסחר האחרונים של חודש אוקטובר. מכאן, שהעלייה במחיר הנפט בימים האחרונים, שגררה בעקבותיה גם עלייה במחיר הבנזין, התקזזה עם רמות מחירים נמוכים יותר ששררו בשוק לפני כשבוע, כך שהממוצע שלפיו נקבע מחיר הבנזין לחודש נובמבר נותר יציב וללא שינוי לעומת החודש הקודם.

יציבות זו במחירי האנרגיה במשק הותירה גם את היקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית ללא שינוי לעומת החודש הקודם והיא נותרה על 1,677 שקלים לחודש.
מדד האנרגיה נובמבר 2017
 

שינויים במחירי הנפט