מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2022

אחרי חודשיים של יציבות ברמת המחירים במשק, מחירי האנרגיה בישראל חוזרים לעלות שוב וזאת בעיקר בשל התייקרות מחיר הנפט בעולם, כאשר מדד האנרגיה רושם עלייה של 1.5% לרמה של 94.6 נקודות בדומה לרמתו בחודש יולי האחרון

כאמור, ההתייקרות במחירי האנרגיה במשק נובעת בעיקר מהעלייה במחיר הנפט שנגרמה כתוצאה מהביקוש הגובר לנפט, החשש ממחסור על רקע הסנקציות על יבוא גז טבעי מרוסיה וכתוצאה מהידלדלות עתודות הנפט. לחצים וחששות אלה גרמו לעלייה של כ- 12% במחיר הנפט מ-85 דולר לחבית בתחילת החודש ל-95 דולר לחבית, מה שגרר אחריו גם עלייה דומה במחירי התזקיקים השונים בערכים דולריים.
עלייה זו במחירי התזקיקים בעולם הובילה להתייקרות גם במחירי כל הדלקים והתזקיקים בישראל, כאשר מחיר הבנזין לתחבורה עולה בתשע אגורות ומטפס ל- 6.46 ₪ לליטר. העלייה במחיר הבנזין נובעת בעיקר מהתייקרות של 27 אגורות במרכיב הדלק עצמו, שגרר אחריו דווקא הפחתה של 20 אגורות בבלו והכול בהתאם לנוסחת הבלו שקבע משרד האוצר.
יחד עם זאת, לפי צו הבלו, שעליו חתם שר האוצר, החל ב-16/11 ועד 30/11 תהיה בכל מקרה הפחתה בבלו לרמה של חצי שקל בלבד, מה שצפוי לגרור התייקרות נוספת במחיר הבנזין כבר באמצע החודש הקרוב אם צו הבלו לא יוארך.

העלייה במחירי האנרגיה במשק גרמה גם התייקרות של הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול ל-1,780 ₪ לחודש, כאשר מתוך כלל ההוצאה כ- 42.5% הינה מס (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל).

בסופו של דבר, כאשר בוחנים את השפעת השינויים במשק האנרגיה על משקי הבית הפרטיים עולה, כי סך הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול דווקא ירדו החודש בכחמישים שקלים לחודש ל-1,760 ₪ לחודש, כאשר כ- 44% מהוצאה זו מקורה במיסים (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל).