מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2020

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2020

אחרי שבשלושת החודשים האחרונים מחירי האנרגיה במשק רשמו עלייה והתאוששות לאחר הירידות שחלו כתוצאה ממשבר הקורונה,

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2020 דווקא ירד בכ- 0.3% והוא עומד על 77.5 נקודות.
מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2020

אמנם מחיר הנפט עלה בחודש האחרון בכ-4.5% מ-43 דולר לחבית בתחילת החודש ועומד כעת על 45 דולר לחבית, אולם מדד האנרגיה דווקא ירד. הסיבות העיקריות לירידה במחירי האנרגיה במשק נעוצות במספר סיבות-
o המשך התחזקות השקל וירידה של 1.2% בשער הדולר;
o המשך ההאטה בענף התעופה, שפגעה בביקוש והביאה לירידה נוספת של 1.5% במחיר הדלק למטוסים;
o עדכון תקופתי של הבלו, שרשם ירידה של 0.5%;
o ירידה של כ- 1% במרווח השיווק שגובות חברות הדלק עבור בנזין וסולר.
o ירידה במחיר הייבוא של גפ"מ.

בסופו של דבר, סל הדלקים ירד בכ- 1.3% בממוצע כאשר, למעט הבנזין והמזוט שרשמו עלייה, שאר הדלקים רשמו ירידה. הסולר והדלק למטוסים ירד בכ-1.5% בממוצע ואילו הגפ"מ רשם ירידה של קרוב לעשרים אחוזים.

מחיר הבנזין לתחבורה עלה בכחמש אגורות (כ- 0.8%) והוא יעמוד בחודש ספטמבר על רמה של 5.5 ₪ לליטר. בהקשר זה חשוב לציין, כי החודש בוצע עדכון תקופתי של מס הבלו (מתעדכן מדי שלוש פעמים בשנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן) ובעקבותיו גובה הבלו ירד בכ- 0.5%.
חרף העדכון עדיין שיעור המסים מסך מחיר הבנזין גבוה מאוד ועומד על 70%.

מחיר הבנזין לצרכן ספטמבר 2020 מסים גבוהים

בנוסף, החודש בוצע עדכון נוסף במרווח השיווק שגובות חברות הדלק והוא ירד באחוז אחד. מחישוב שערך המכון עלה כי מאז שנת 2013 (שנת השקת המדד) ועד היום ירד מרווח השיווק ב-15 אחוז מ- 64.5 אג' לליטר ב- 1/2013 ל-55.6 אג' כיום (המרווח מהווה עשרה אחוז ממחיר הדלק).
מבחינת משקי הבית, סך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע כולל תשלום חשמל, דלק וגז בישול והוצאות אלה צפויות להישאר קבועות יחסית גם במהלך חודש ספטמבר 2020 ולעמוד על כ- 1,540 ₪ לחודש, כאשר כ- 55% מתוך סכום זה, כ- 800 ₪ לחודש, הינו מסים המשולמים לקופת המדינה.