מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2021

מדד האנרגיה ♦ ספטמבר 2021

 

אחרי עליות במחירי האנרגיה במשק רושם המדד של חודש ספטמבר דווקא ירידה קלה של כשליש האחוז והוא עומד על 81.4 נקודות

הירידה במחירי האנרגיה נובעת בעיקר מירידה במחיר הנפט בעולם שבתחילת אוגוסט עמדו על 75 דולר ובסופו ירדו ל-68 דולר לחבית.
גם המחירים של תזקיקי הנפט ירדו ברחבי העולם. הבנזין יורד בכ-4.5 אחוז, המזוט בשלושה אחוזים והסולר להסקה יורד בכמעט 2.5 אחוזים.
לירידות האלה נוספה גם ירידה של 0.6 אחוזים בשער הדולר.
במקביל לירידות אלה נרשמה החודש התייקרות תקופתית של כ- 1.2 אחוז במס הבלו, וכן עדכון תקופתי של שני אחוזים במרווח השיווק.
בסופו של דבר, סל הדלקים בישראל ירד כמחצית האחוז בממוצע, כאשר מחירי המזוט והגז הטבעי (שהשפעת מס הבלו עליהם היא קטנה יחסית) רשמו ירידה של קרוב לארבעה אחוזים, בעוד שבנזין לתחבורה רושם ירידה של כאחוז בלבד, ואילו הסולר שמר על יציבות יחסית.
אחרי 9 חודשים רצופים של התייקרויות, מחיר הבנזין לצרכן רשם ירידה של כחמש אגורות לליטר ומחירו לצרכן בחודש ספטמבר 2021 יעמוד על 6.31 ₪ לליטר. מחיר זה עדיין גבוה ב- 1.5 ₪ לליטר לעומת מחיר התחתית שנרשם בעת שיא משבר הקורונה במאי 2020.
העלייה במס הבלו גרמה גם עלייה בשיעור הכולל של המיסים מסך מחיר הבנזין העומד נכון להיום על כ- 64 אחוזים. חשוב להדגיש כי אלמלא עליית מס הבלו מחיר הבנזין היה יורד בעוד 4 אגורות לליטר.

מדד האנרגיה ספטמבר 2021
מחיר הבנזין ספטמבר 2021

הירידה הקלה במחירי האנרגיה הותירה את סל הוצאות האנרגיה החודשיות של משק הבית (חשמל, דלק וגז בישול) בסביבות 1,700 ₪ לחודש, הסכום הגבוה ביותר זה שנתיים (מאז ספטמבר 2019), כאשר כ- 52 אחוזים מסכום זה מקורו במסים.

‏‏מדד הוצאות אנרגיה למשק בית ספטמבר 2021 - עותק
‏‏מדד הוצאות אנרגיה למשק בית ספטמבר 2021 – עותק