מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2022

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2022

– בעוד שבאירופה מחירי האנרגיה שוברים שיאים, בישראל הם שומרים על יציבות יחסית
– מחירי האנרגיה ירדו מעט בגלל התנודתיות במחיר הנפט ובמחירי תזקיקי הדלקים וכן בשל הירידה בשער הדולר לעומת החודש הקודם
– מדד האנרגיה יורד בכ- 0.4% והוא עומד נכון לחודש ספטמבר 2022 על 94.1 נקודות

מדד האנרגיה המפורסם על ידי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה משקף את רמת המחירים של מוצרי האנרגיה בישראל. המדד מפורסם מדי חודש מאז ינואר 2013 ומורכב משלושה אלמנטים:

רכיב הדלקים המשקף את מחירי כלל תזקיקי הדלקים במשק (למעט חשמל), לרבות בנזין וסולר לתחבורה, דלק למטוסים, גפ"מ ומזוט לתעשייה
רכיב החשמל המשקף את תעריף החשמל במשק ואת ההוצאה של הצרכנים על חשמל.
רכיב הגז הטבעי לתעשייה – שאינו משמש לייצור חשמל.

עלייה במחיר הסולר, ירידה במחירי הבנזין והמזוט, עדכון הבלו ועוד

– בשל התנודתיות במחיר הנפט חלו שינויים גם במחירי התזקיקים באגן מזרח הים התיכון – מצד אחד, מחיר הסולר התייקר בכשלושה אחוזים ומצד שני, מחירי הבנזין והמזוט דווקא ירדו בכעשרה אחוזים, כמו גם ירידה של כשלושה אחוזים בשער הדולר.
– לתנודתיות זו התווספו הן עדכון תקופתי של כשלושה אחוזים במרווח השיווק וכן עדכון תקופתי של שלושה אחוזים במס הבלו הכללי במשק.
– בנוסף, בכל הקשור להמשך הפחתת מס הבלו על בנזין, משרד האוצר בחר למתן את ההפחתה מהחודש שעבר ל-89 אגורות בלבד (במקום 1 ₪ שתוכנן), וזאת בשל ירידת מחירי הנפט בעולם. לפי שר האוצר, אם מחירי הדלק ימשיכו לרדת בשיעור חד הפחתות הבלו הבאות צפויות להתמתן.
בצו שפרסם משרד האוצר נכתב כי אם מחיר הבנזין לליטר ינוע בין 6.25 ל-6.15 שקלים לליטר, ההפחתה תרד ל-76 אגורות, ואילו המחיר יהיה נמוך מ-6.15 שקלים, ההפחתה תרד ל-50 אגורות לליטר בלבד (חזרה לגובה הבלו שהיה אחרי ההפחתה הראשונה בחודש מאי 2022).

– בסופו של דבר, בכל הקשור לחודש הקרוב, מחיר הבנזין ירד בכ- 21 אג' לליטר (הפחתה של 3.2%-) בשל ירידה של 36 אג' במרכיבי הדלק, ועלייה של 15 אג' במרכיבי המיסים, והוא עומד נכון לתחילת חודש ספטמבר על 6.37 ₪ לליטר, בדומה לרמתו בתחילת השנה, כאשר מרכיב המיסים מסך המחיר עומד על 54%.


מחיר הבנזין לצרכן

בסופו של דבר, כאשר בוחנים את השפעת השינויים במשק האנרגיה על משקי הבית הפרטיים עולה, כי סך הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול דווקא ירדו החודש בכחמישים שקלים לחודש ל-1,760 ₪ לחודש, כאשר כ- 44% מהוצאה זו מקורה במיסים (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל).

 

הוצאות משק בית בשקלים על רכיבי המדד השונים או בקיצור – כמה יעלה לנו כל מוצר אנרגיה החודש