מדד האנרגיה לחודש פברואר 2018

מדד חודש פברואר 2018

למרות העלייה במחירי הנפט ובמחיר הבנזין, ירידה של 2.3%- בתעריף החשמל הביאה לירידה של קרוב ל- 1%- במדד האנרגיה לחודש פברואר 2018

  • מחירי הנפט עלו במהלך החודש האחרון בכ-10% וחצו, לראשונה מאז מרץ 2015, את קו ה- 70 דולר לחבית. העלייה במחירי הנפט גררה אחריה גם עלייה של תזקיקי הדלקים אשר עלו בשיעור ממוצע של 1.8%.
  • יחד עם זאת, למרות העלייה במחירי הנפט, מדד האנרגיה לחודש פברואר 2018 רשם דווקא ירידה של כ- 1%- לרמה של 84.5 נקודות, וזאת בשל הירידה שחלה במהלך חודש ינואר בשיעור 2.3% בתעריף החשמל וכן ירידה של קרוב ל- 2% בשער הדולר.
  • מחיר הבנזין לצרכן רשם עלייה של 11 אג' ומחירו החודש יעמוד על 6.3 ₪ לליטר, שהוא הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש אוגוסט 2015. חשוב להדגיש כי המחיר יכול היה להיות גבוה יותר אלמלא אותה ירידה של קרוב ל- 2% בשער הדולר.
  • יחד עם זאת, העלייה במחיר הבנזין גררה אחריה ירידה קלה בשיעור המיסוי, אבל סך המיסים ממחיר הבנזין לצרכן נותר גבוה ועומד על כ- 63%.

 

מבחינת משקי הבית, העלייה במחיר הבנזין גבוהה יותר מאשר הירידה בתעריף החשמל

  • בחישוב כולל, היקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית המשיך לעלות והגיע לרמה של 1,719 ₪ לחודש שהיא הרמה הגבוהה ביותר מזה שנתיים וחצי. 

תחזית כלכלני המכון למחיר הנפט למחצית הראשונה של שנת 2018

  • למרות העליות האחרונות במחירי הנפט, כלכלני המכון דווקא מעריכים כי במהלך המחצית הראשונה של שנת 2018 יחזרו מחירי הנפט לרמה של 60-65 דולר לחבית וזאת בעקבות הגידול בהיקפי הפקת נפט מפצלי שמן על ידי חברות אמריקאיות, אשר מגדיל את היצע הנפט וצפוי למתן את עליות המחירים הנוכחיות, וכן לאור האטה מתונה בביקוש העולמי לנפט הנובע בעיקר בביקוש הנמוך של מדינות אסיה לעומת התחזיות הקודמות.