מדד האנרגיה לחודש מרץ 2018

מדד חודש מרץ 2018

  • אחרי חודשים של עליות, במהלך חודש פברואר 2018 רשמו מחירי הנפט ירידה של קרוב ל- 10% כאשר מחיר הנפט בסוף החודש עומד על כ- 65 דולר לחבית.
  • אחרי חודשים של עליות, במהלך חודש פברואר 2018 רשמו מחירי הנפט ירידה של קרוב ל- 10% כאשר מחיר הנפט בסוף החודש עומד על כ- 65 דולר לחבית.
  • הירידה במחירי הנפט גררה ירידה של 0.75% במחירי האנרגיה במשק כאשר מדד האנרגיה לחודש מרץ 2018 ירד לרמה של 83.89 נקודות.
  • למעשה, הרבעון הראשון של שנת 2018 מתאפיין בירידה של כשני אחוזים במחירי האנרגיה במשק, וזאת כתוצאה מהירידה במחירי הנפט בחודש האחרון וכן מהוזלה של כ-2.2% בתעריף החשמל, הוזלה שנכנסה לתוקף בחודש הקודם.
  • מחיר הבנזין לצרכן רשם ירידה של כ-12 אגורות לליטר והחל מהאחד בחודש מחירו יעמוד על 6.18 ₪ לליטר, כאשר סך המיסים ממחיר הדלק עלה לרמה ש 63.7%. בערכים כספיים מדובר בתשלום של 3.92 ₪ על כל ליטר דלק שמשלם הצרכן כמסים לקופת המדינה.
  • ההוצאה החודשית על אנרגיה למשק בית ממוצע, הכולל רכישת בנזין לכלי רכב, צריכת חשמל ביתית וגז בישול, ירדה ב- 1.45% והסתכמה בכ- 1,695 ₪ לחודש כאשר מתוך סכום זה כ- 52.5% הם מסים.

תחזית מחיר הנפט של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

הירידה במחיר הנפט בחודש האחרון תואמת את תחזית המכון הישראלי שפורסמה בחודשים האחרונים, לפיה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2018 יחזרו מחירי הנפט לרמה של 60-65 דולר לחבית. לאור הירידה בחודש האחרון כלכלני המכון מותירים את התחזית על כנה ומציינים כי הגידול בהיקפי הפקת נפט מפצלים בארה"ב מגדיל את היצע הנפט וצפוי להמשיך להביא לירידות מחירים לצד המשך האטה מתונה בביקוש העולמי לנפט הנובע בעיקר בביקוש הנמוך של מדינות אסיה לעומת התחזיות הקודמות.