מדד האנרגיה לחודש פברואר 2019

מדד האנרגיה לחודש פברואר 2019

 

 לאחר שברבעון האחרון של שנת 2018 מחיר הנפט היה במגמת ירידה, במהלך חודש ינואר 2019 השתנתה המגמה ומחיר הנפט עלה בכ- 15% מ-53 דולר בתחילת החודש לרמה של 62 דולר לחבית בסוף החודש.
העלייה במחיר הנפט גררה אחריה עלייה בכל מוצרי האנרגיה בישראל ומדד האנרגיה רשם עלייה של כ- 1.4% והוא עומד בתחילת חודש פברואר על כ-85 נקודות.

העלייה במחיר הנפט התמתנה מעט כתוצאה מירידת שער הדולר, ואולם בחישוב כולל עולה כי כל מוצרי האנרגיה במשק עלו כאשר העלייה העיקרית נרשמה במחירי המזוט והגז הטבעי לתעשייה, אשר עלו בכ- 14% בממוצע, ו-2% בסולר ובדלק למטוסים.
מחיר הבנזין לתחבורה עלה אף הוא בכ-1.5% והמחיר לצרכן עלה בשמונה אג' לליטר והוא נמכר החל מתחילת פברואר במחיר של 5.91 ₪ לליטר, כאשר מתוך סכום זה כשני שלישים (66.5%) מהמחיר הוא מסים המשולמים לקופת המדינה.

ההתייקרות במחירי האנרגיה במשק גרמה עלייה של 1% בסך ההוצאה החודשית של משק בית על אנרגיה והחל מתחילת החודש משק בית ממוצע בישראל צפוי להוציא כ- 1,648 ₪ לחודש על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול כאשר כ-53% מתוך סכום זה 875 ₪ לחודש הם מסים המשולמים ישירות לקופת המדינה (בלו על דלק ומע"מ).