מדד האנרגיה לחודש פברואר 2021

מדד האנרגיה לחודש פברואר 2021

בעקבות העלייה במחיר הנפט בעולם, כמו גם ההתאוששות בשער הדולר, מחירי האנרגיה במשק צפויים להתייקר כאשר מדד האנרגיה לחודש פברואר רושם עלייה של 1.75% ומגיע לרמה של 78.3 נקודות.

מדד האנרגיה פברואר 2021

מחירי האנרגיה עלו בעיקר בשל עלייה של כעשרה אחוזים במחיר הנפט בחודש האחרון מ-51 דולר בתחילת החודש ועד לרמה נוכחית של כ- 56 דולר לחבית. במקביל, לאחר חודשים שבהם שער הדולר ירד לעומת השקל דווקא בחודש האחרון הייתה עלייה בכ- 2.5% שגררה אחריה עלייה נוספת במחירי האנרגיה במשק.

בעקבות העלייה במחיר הנפט עלו גם המחירים של כל תזקיקי הדלקים בשווקי הים התיכון בשעה שהבנזין מוביל עם עלייה של 14%, לאחריו המזוט עם עלייה של 9% והסולר עם עלייה של 5%.

העליות במחירים אלה התגברו לאור ההתאוששות שנרשמה בשער הדולר לעומת השקל, כך שבסופו של דבר מחירי הבנזין עלה ב- 3.8% ומחירי הסולר והדלק הסילוני עלו בכ- 2%, בעוד שמחירי המזוט ובעקבותיו גם מחיר הגז הטבעי לתעשייה עלו בכ- 13%.

מחיר הבנזין לתחבורה עלה ב- 21 אגורות והוא יעמוד בחודש פברואר 2020 על רמה של 5.72 ₪ לליטר, כאשר שיעור המיסים מסך מחיר הבנזין עדיין נותר גבוה מאוד ועומד על 68% מהמחיר לצרכן (3.89 ₪ מתוך 5.72 ₪ לליטר מקורו במסים).

מחיר הבנזין לצרכן לחודש פברואר 2021

מבחינת משקי הבית, העלייה במחיר הדלק לתחבורה גרמה לכך שסך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע עבור אנרגיה הכוללות תשלום חשמל, דלק וגז בישול צפויות לעלות בכ- 45 ₪ לחודש ולעמוד בתחילת חודש פברואר 2021 על כ- 1,572 ₪ לחודש, כאשר לפחות כ- 54.5% מתוך סכום זה, כ- 855 ₪ לחודש הינו מסים המשולמים לקופת המדינה.