מדד האנרגיה לחודש פברואר 2022

מדד האנרגיה לחודש פברואר 2022

סוער במשק האנרגיה החודש ומדד פברואר 2022 מזנק ב- 7.3% לרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2015

העלייה הן במחירי הדלק והן בתעריף החשמל מקפיצה את סל מחירי האנרגיה במשק לחודש פברואר 2022 ב- 7.3%, ומדד האנרגיה רושם עלייה ומגיע ל- 88.4 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז נובמבר 2015. בכך, למעשה משלים מדד האנרגיה עלייה מתמשכת של 20% לעומת מחירי האנרגיה ששררו במשק בחודש אפריל 2020 עם פרוץ משבר הקורונה.

הקפיצה במדד האנרגיה ובמחירי האנרגיה במשק נעוצה בשלושה גורמים עיקריים: עלייה במחיר הנפט, עלייה בתעריף החשמל והתחזקות שער הדולר

מחיר הנפט – החשש מעימות בין רוסיה לאוקראינה והחשש מהטלת אמברגו על רוסיה שעלולה לצמצם את היצע הנפט הקיים בעולם מחד, והמשך העלייה בביקוש לאור היציאה ממשבר האומיקרון בעולם מאידך, הביאו להמשך מגמת העלייה במחיר הנפט, שבחודש האחרון עלה בעוד 14% מ- 79 דולר לחבית בתחילת החודש ל- 90 דולר לחבית.

בעקבות מחיר הנפט עלו כל מחירי התזקיקים באגן הים התיכון – מחיר המזוט עולה ב- 20%, הסולר ב- 17% והבנזין ב- 13%. בנוסף לכך, הדולר התחזק ב-3% לעומת השקל מה שגרם עלייה נוספת במחירי הדלקים בישראל.

בסופו של דבר, בשקלול כולל גם של מס הבלו והמע"מ, המזוט והגז הטבעי רשמו החודש עלייה של כ- 18%, הגפ"מ עלה ב- 14%, הדלק למטוסים עלה בכ- 9% ומחיר הסולר והבנזין עלו ב- 7% וב- 5.5% בהתאמה.

מחיר הבנזין לתחבורה התייקר החודש ב- 5.3% והחל מ- 1/2/2022 הוא יעמוד על 6.71 ₪ לליטר, עלייה של 34 אגורות לעומת החודש הקודם. למעשה מדובר במחיר הגבוה ביותר זה שבע שנים (מאז חודש דצמבר 2014 אז עמד המחיר על 6.90 ₪ לליטר).

מתוך מחיר הדלק, כ- 62% הם מיסים (בלו ומע"מ). למעשה מתוך מחיר של 6.71 ₪ לליטר, 4.11 ₪ לליטר מקורו במיסים ורק 2.6 ₪ לליטר מגלם את מחיר הדלק ועלויות השיווק לתחנות התדלוק.


העלייה בתעריף החשמל

החודש גם נרשמה עלייה של 6.2% בתעריף החשמל למשקי הבית, מ- 43.3 אג' לקוט"ש ל-45.98 ₪ לקוט"ש. התייקרות למעשה גבוהה יותר מהצפי של רשות החשמל, שבתחילת דצמבר האחרון הליך שימוע שבמסגרתו חזתה עלייה בתעריף החשמל של כחמישה אחוזים.
העלייה בתעריף החשמל, שכאמור תחול באופן מיידי נובעת בעיקר מהתייקרות של מחירי הפחם (המהווה עדיין כ- 20% מסך הדלקים לייצור חשמל), וכן מגידול בהיקף האנרגיות המתחדשות במשק החשמל.

בסופו של דבר, כאשר סוכמים את ההתייקרות במחירי הדלקים השונים, ובראשם הבנזין לתחבורה, וההתייקרות בתעריף החשמל, סך הוצאות האנרגיה של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) עומדות נכון לפברואר 2022 על כ- 1,800 ₪ לחודש, כאשר יותר מחמישים אחוז מסכום זה (כ- 900 ₪ לחודש) מקורו במיסים.
איך נרגיש את זה בכיס? ובכן, מדובר בהתייקרות של כ- 90 ₪ לחודש למשק בית לעומת החודש הקודם ועלייה של 270 ₪ לחודש למשק בית לעומת סל ההוצאות בתחילת שנת 2021.

בחישוב שנתי, משקי הבית צפויים להוציא השנה כ- 60 מיליארד ₪ על אנרגיה (חשמל, דלק וגז בישול), כאשר לפחות 30 מיליארד ₪ מתוך זה ישולמו כמסים לקופת המדינה.

הסכום הזה גבוה בכ-8.7 מיליארד ₪ מהשנה שעברה וזאת לאור ההתייקרויות האחרונות במחירי הדלקים והחשמל.