מדד האנרגיה- מאי 2019

מדד האנרגיה לחודש מאי 2019

ליאור שמואלי

מחירי האנרגיה במשק עלו החודש בכמעט שני-שליש האחוז והעמידו את מדד האנרגיה לחודש מאי על רמה של 87.1 נקודות. זה הוא החודש החמישי ברציפות של עליות במחירי האנרגיה במשק אשר רשמו מתחילת השנה עלייה מצטברת של כארבעה אחוזים בממוצע.

הגורם העיקרי בעלייה של מחירי האנרגיה נעוץ גם הפעם בהמשך מגמת העלייה במחיר הנפט אשר עלה החודש כמעט בשישה אחוזים נוספים, בעיקר בשל החשש מהיצע הנפט עקב ביטול "הפטורים" מסנקציות שקיבלו מספר מדינות שהמשיכו לייבא נפט מאיראן ובגלל היעדר היציבות בוונצואלה.
נכון לתחילת חודש מאי עומד מחיר הנפט על רמה של מעל 71 דולר לחבית, עלייה של 33 אחוזים לעומת מחיר הנפט ששרר במהלך הרבעון האחרון של שנת 2018, ואלמלא בקשת נשיא ארה"ב ממנהיגי אופ"ק על הרחבת התפוקה, ייתכן שהעלייה הייתה גבוהה אף יותר.
העלייה במחיר הנפט בעולם גררה אחריה עלייה נוספת של תשעה אחוזים במחיר הבנזין באגן המזרחי של הים התיכון, אשר בצירוף עלייה של כ-0.2 אחוז אחוז בגובה הבלו הביאה להתייקרות של כ- 19 אג' לליטר במחיר הבנזין לתחבורה, אשר יימכר בתחנות הדלק החל מתחילת מאי ב-6.51 ₪ לליטר, כאשר מתוך סכום זה כ- 62 אחוזים מהמחיר הוא מסים המשולמים לקופת המדינה בדמות בלו ומע"מ.
מבחינת מחיר הבנזין לצרכן, מדובר בחזרה לרמות המחיר הגבוהות ששררו במהלך החציון השני של שנת 2018.

העלייה במחירי האנרגיה לא פסחה החודש גם על יתר מוצרי האנרגיה במשק, לרבות סולר, מזוט, דלק למטוסים אשר רשמו אף הם עליות של 2-4 אחוזים, וזאת בשל העלייה במחירי הנפט ומחירי התזקיקים בעולם. הגז הטבעי לתעשייה, הצמוד למחירי הנפט או המזוט עלה אף הוא בקרוב ל- 4.5 אחוזים.
ההתייקרות במחירי האנרגיה במשק צפויה להביא לעלייה נוספת של 2.2 אחוזים בסך ההוצאה החודשית של משק בית על אנרגיה, והחל מתחילת החודש משק בית אופייני בישראל צפוי להוציא כ- 1,771 ₪ לחודש על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול.
חילת השנה עלתה סך ההוצאה החודשית על אנרגיה למשק בית בכ- 8.5 אחוז, המהווה התייקרות בסך 140 ₪ בכל חודש לכל משק בית, לעומת רמת ההוצאה בתחילת השנה. בסך הכול מדובר בתוספת עלות של כ- 350 מליון ש"ח לחודש ו-51 אחוזים מסכום זה הם מסים המשולמים ישירות לקופת המדינה (בלו על דלק ומע"מ).