מדד האנרגיה מאי 2023

בגלל היחלשות השקל והעלייה בשער החליפין, הדולר התחזק החודש בכ- 6.5% ומחק למעשה את רוב הירידות במחירי התזקיקים. אלמלא ההתחזקות של שער הדולר מחיר הבנזין היה יורד לרמה של 6.63 שקלים לליטר והוצאות האנרגיה של משקי הבית היו יורדות בהתאם

מדי חודש מפרסם המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה את מדד האנרגיה, שמשקף את רמת המחירים של כלל מוצרי האנרגיה במשק ומפורסם בדיוק עשור מינואר 2013, המדד הוא כלי אובייקטיבי עצמאי למעקב אחר שלושת רכיבי האנרגיה העיקריים במשק:
רכיב הדלקים מחירי כלל תזקיקי הדלקים במשק (למעט חשמל), לרבות בנזין וסולר לתחבורה, דלק למטוסים, גפ"מ ומזוט לתעשייה;
רכיב החשמל תעריף החשמל במשק ואת ההוצאה של הצרכנים על חשמל;
רכיב הגז הטבעי לתעשייה – שאינו משמש לייצור חשמל.

לאור הירידה במחיר הנפט והתזקיקים בעולם, ירידה שהתקזזה עם התחזקות הדולר לעומת השקל, מחירי האנרגיה במשק רושמים התמתנות קלה כאשר מדד האנרגיה לחודש מרץ 2023 יורד בכשבע עשיריות האחוז ומגיע לרמה של 97.6 נקודות.
בחודש פברואר אמנם ירד מחיר הנפט בכ-2 אחוזים מ- 85 דולר ומחירו בתחילת מרץ עמד על 82 דולר לחבית, והוא אכן גרר אחריו ירידה ניכרת של 7% ו- 15% במחירי הבנזין והסולר בערכים דולריים. אבל במקביל, היחלשות השקל לעומת הדולר שלוותה בעלייה של 6.5% בשער הדולר בישראל קיזזה חלק ניכר מהירידות במחירי התזקיקים בערכים שקליים. כך, בסופו של דבר סל הדלקים רשם ירידה מתונה של 2.6% בלבד ואילו רכיב הגז הטבעי לתעשייה במדד הצמוד למחיר המזוט דווקא עלה ב- 4.2%.

מחיר הבנזין לתחבורה רשם ירידה קלה של מחצית האחוז לעומת החודש הקודם ומחירו ירד בשלוש אגורות בלבד לרמה של 6.81 ₪ לליטר, ירידה שמקורה בירידה ברכיב הבנזין במחיר. במקביל לירידה זו, חל עדכון קל של 0.2 אגורות לליטר במרווח השיווק, אשר לא השפיע על המחיר.
מניתוח של כלכלן המכון עולה, שאלמלא ההתחזקות בשער הדולר, מחיר הבנזין היה צפוי דווקא לרדת בכ-18 אגורות לליטר ולעמוד על רמה של כ- 6.63 ₪ לליטר.

הירידה הקלה במחיר הדלק לתחבורה כמעט ולא משפיעה על הוצאות משקי הבית. הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול רשמו ירידה של כשליש האחוז לרמה של 1,850 ₪ לחודש (הפחתה של שישה שקלים לחודש למשק בית), כאשר מתוך כלל ההוצאה כ- 47% הם מסים – בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל. כאמור, אלמלא היחלשות השקל לעומת הדולר רמת ההוצאה הייתה צפויה לרדת בכ- 2.5%- ולעמוד על כ- 1,810 ₪ בחודש.