מדד האנרגיה נובמבר 2018

  • למרות הירידה במחיר הנפט בעולם ולמרות הירידה במחיר הבנזין לתחבורה, מדד האנרגיה, המשקף את הוצאות האנרגיה הכוללות של המשק רשם החודש דווקא עלייה של קרוב לחצי האחוז ועומד כעת על 87.8 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מיולי 2015.
  • זו עלייה רביעית ברציפות שהיא המשך למגמת העלייה במחירי האנרגיה, אשר עלו ב- 5% מאז חודש מרץ 2018

 

ü      על פניו, במשק ציפו לירידה במחירי האנרגיה, משום שמחירי הנפט בעולם ירדו בתשעה אחוזים בחודש האחרון, מ-84 דולר לחבית בתחילת אוקטובר ל-77 דולר לחבית. את הירידה במחיר הנפט ניתן לייחס להבטחה הסעודית להגדלת התפוקה וכן לחשש מהאטה בפעילות הכלכלית הריאלית בעולם.

ü      עם זאת, חרף הירידה החדה במחיר הנפט בעולם, נרשמה דווקא עלייה בכל מחירי תזקיקי הנפט (סולר, מזוט ודס"ל) למעט ירידה במחירי הבנזין והגפ"מ, אשר אליה הצטרפה גם עלייה של קרוב ל- 3% בשער הדולר.

בסופו של דבר המזוט עלה בכ- 6% וגרר אחריו עלייה במחיר הגז לתעשייה. הסולר והדס"ל עלו בכ- 1.5% בממוצע, לעומת ירידה של 1.7%- במחיר הבנזין וירידה של קצת מעל ל- 1%- בגפ"מ.

ü      מחיר הבנזין נקבע על 6.48 ₪ לליטר שהוא חזרה לרמה ששררה בחודש יולי 2018, כאשר 62% ממחיר הבנזין הוא מסים.

 

  • מאחר שמשקי הבית מתבססים בעיקר על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול, למרות העלייה במדד האנרגיה הכללי של המשק, הוצאות האנרגיה של משקי הבית ירדו בכ- 1.3%- לרמה של 1,758 ₪ לחודש.

 

כלכלן המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה צופה כי חרף הסנקציות על ייצוא נפט איראני, מגמת הירידה במחיר הנפט תימשך גם בחודש הקרוב, מה שצפוי לבטל את המגמה המעורבת של מחירי תזקיקי הנפט ולהביא לירידה בכלל תזקיקי הנפט בישראל עד לסוף השנה.