מדד האנרגיה נובמבר 2019

מחיר הבנזין לתחבורה ירד החודש, אך מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2019 דווקא רושם עלייה קלה של כארבע עשיריות האחוז והוא עומד על 85.4 נקודות.

  • העלייה מיוחסת ליציבות היחסית של מחיר הנפט, שגם החודש עומד על כ-61-62 דולר לחבית. יחד עם זאת, העלייה החודש נגרמה כתוצאה מהשינויים במחיר מוצרי הדלק השונים. מחיר הייבוא של הגפ"מ זינק החודש ויחד איתו עלו גם מחירי המזוט, שגרר אחרי גם עלייה של הגז הטבעי. עליות אלה אשר השפיעו באופן חזק יותר על המדד מאשר ירידה של כ-אחוז במחירי הבנזין, הסולר והדלק למטוסים. וכך בסופו של דבר מדד האנרגיה רושם עלייה זה החודש השני ברציפות.
  • מחיר הבנזין לתחבורה צפוי לרדת החודש בשש אגורות לליטר ולעמוד על רמה של 6.12 ₪ לליטר, כאשר 65 אחוזים מהמחיר לצרכן הם מיסים.

  • חרף העלייה במדד האנרגיה, הירידה במחיר הבנזין עצמו צפוייה להוזיל בשלושת רבעי האחוז בערך את ההוצאה של משקי הבית על אנרגיה, והחל מתחילת חודש נובמבר היא צפויה לעמוד על כ- 1,690 ₪ לחודש על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול, שמחירו לצרכן טרם עלה.