מדד האנרגיה – ספטמבר 2019

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2019

מחירי האנרגיה ממשיכים לרדת זה החודש החמישי ברציפות ומדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2018 רושם ירידה נוספת של יותר מאחוז וחצי ומעמיד את מדד האנרגיה על רמה של 84.2 נקודות, קרוב מאוד למחיר של תחילת השנה.

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2019

הירידה במחירי האנרגיה נובעת החודש מירידה של כשמונה אחוזים במחיר הנפט בחודש האחרון, מרמה של 64-65 דולר לחבית בתחילת החודש ל-59 דולר לחבית בסופו. הירידה במחיר הנפט נובעת בין היתר מהחששות מהאטה כלכלית בעולם, שתפחית את הביקוש לנפט וכן מהציפייה שמדינות המפרץ הפרסי יגדילו את התפוקה.
למעשה, הירידה במחיר הנפט גררה אחריה ירידה בכל התזקיקים ומוצרי הנפט השונים כאשר מחיר הסולר והקרוסין יורדים ב-1.5 אחוז בקירוב, מחיר הבנזין לתחבורה יורד בשלושה אחוזים ומחיר המזוט והגז הטבעי לתעשייה יורדים ביותר משמונה אחוזים, וגם הגפ"מ רושם ירידה משמעותית.
הירידה במחירי האנרגיה מתבטאת גם בירידה של 19 אגורות לליטר במחיר הבנזין והחל מאחד בספטמבר הוא יימכר בתחנות הדלק ב-6.07 שקלים לליטר, בדומה למחירים של הרבעון הראשון ב-2019. יחד עם זאת חשוב לציין, שהחודש חל גם עדכון תקופתי של גובה הבלו, אשר בשילוב הירידה במחיר הנפט, גרם לכך ששיעור גבוה של כ-65.2 אחוז ממחיר הבנזין בתחנת הדלק הוא מסים המשולמים לקופת המדינה בדמות בלו ומע"מ.

יחד עם זאת, האחד בספטמבר מביא איתו בשורה למשקי הבית אשר ייהנו מירידה של כ-2.3 אחוז מהוצאה החודשית לאנרגיה. מתחילת חודש ספטמבר צפוי משק בית ממוצע להוציא כ- 1,680 ₪ לחודש על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול. בחישוב כלל-משקי מדובר בחסכון חודשי כולל של כ- 100 מיליון שקלים לכל משקי הבית בישראל.