מדד חודש ינואר 2020

מדד חודש ינואר 2020

שנת 2020 נפתחת עם ירידות במחירי האנרגיה במשק כאשר מדד האנרגיה רושם ירידה של כ- 1.7%- ועומד על רמה של 83.9 נקודות, בדומה לרמתו בתחילת שנת 2019.

  • עיקר הירידה במדד האנרגיה נעוצה בהוזלה של קרוב ל-4.5 אחוזים בתעריף החשמל הביתי, הוזלה שנובעת מעדכון תקופתי של התעריף על ידי רשות החשמל לקראת שנת 2020.
  • הגורמים העיקריים שגרמו לירידה בתעריף החשמל הם:

–  ירידה במחיר הפחם המשמש את תחנות הכוח הפחמיות אורות רבין בחדרה ואשקלון.

– מכירת תחנת הכוח אלון תבור במסגרת הרפורמה בחברת החשמל.

– ירידה במחירי הגז הטבעי המשמש לייצור חשמל בעקבות כניסת מאגר לוויתן והפיצוי שנתקבל במסגרת הסכם הפשרה עם מצרים בגין אי אספקת גז טבעי.

 

לעומת זאת, הירידה בתעריף החשמל הייתה יכולה להיות גבוהה יותר אלמלא קיזוז תעריף החשמל שבוצע בעקבות הגידול המסיבי באנרגיות מתחדשות, מה שגרם עלייה בהוצאות משק החשמל, קיזוזי הפחתת בלו על פחם משנה שעברה והחזרי עלויות משנים קודמות.

  • מבחינת משק הדלק, הרי שלמעט ירידה קלה במחיר הבנזין והגפ"מ, יתר תזקיקי הדלקים דווקא רשמו עלייה בעקבות הקפיצה שחלה במחיר הנפט בחודש האחרון מרמה של 62 דולר לחבית בתחילת חודש דצמבר לרמה של 68 דולר לחבית בסיומו.
  • בעקבות העלייה במחיר הנפט, הסולר והקרוסין למטוסים רשמו עלייה של קרוב לשני אחוזים ואילו מחיר המזוט הרגיל עם תכולת גופרית של אחוז אחד זינק בעשרים אחוזים.
  • להתייקרות במחיר המזוט יש להוסיף את העובדה שבשל רגולציה סביבתית חדשה, החל מחודש ינואר 2020 ישווק בישראל מזוט עם שיעור גופרית נמוך יותר של 0.5 אחוז והוא יקר יותר מהמזוט הרגיל המכיל אחוז אחד של גופרית. מחירו של מזוט 0.5 אחוז גופרית יקר בכ-260 ₪ לטון בממוצע לעומת מזוט 1 אחוז גופרית. למעשה אם מביאים בחשבון את עליית מחיר המזוט הרגיל בצירוף מעבר לצריכת מזוט 0.5 אחוז גופרית, פירושו התייקרות של קרוב לשליש במחיר שישלמו מפעלי התעשייה בגין שריפת מזוט.


מקור: משרד האנרגיה, מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח

  • בהקשר זה ראוי להזכיר גם כי מאחר שמחירי הגז הטבעי למפעלי התעשייה צמודים בחלקם למחיר המזוט, נרשמה התייקרות מסוימת גם במחיר הגז הטבעי לתעשייה בעקבות התייקרות המזוט.
  • דווקא מבחינת הנהג הישראלי לא יחול שינוי בולט שכן מחיר הבנזין צפוי לרדת בתחילת חודש ינואר 2020 בשתי אגורות' לליטר ולעמוד על 6.14 ₪ לליטר, כאשר כ- 64.7 אחוזים ממחיר הבנזין מהווה מסים המשולמים לקופת המדינה.
  • הירידה במחירי האנרגיה, ובפרט בתעריף החשמל, תחלחל גם לכיס של הצרכן אשר הוצאות האנרגיה שלו צפויות להצטמצם בכ- 1.2 אחוזים ולהסתכם ב-1,678 ₪ לחודש, במקום 1,700 ₪ לחודש לעומת החודש הקודם.