מרץ 2024

גל עליות המחירים במוצרי האנרגיה בישראל נמשך זה החודש השלישי ברציפות ומדד האנרגיה עולה במחצית האחוז ומגיע לרמה של 98.2 נקודות.

תנודתיות במחיר הנפט גררה עלייה במחירי התזקיקים ומחיר הבנזין במזרח הים התיכון רשם עלייה של 6 אחוז בערכים דולריים והמזוט עלה ב-4 אחוזים.

במקביל לעלייה זו, הדולר דווקא רושם ירידה של כ- 1% לעומת השקל מה שממתן מעט את ההתייקרויות ביחס למחיר השקלי בישראל, כך שבסופו של דבר סל הדלקים בישראל רושם עלייה ממוצעת של כאחוז בערכים שקליים: הבנזין והמזוט עולים בכ- 2%, מחיר הסולר נשאר יציב ומחיר הגז הטבעי רושם עלייה של כ- 3%.

מחיר הבנזין לתחבורה עלה בכ- 13 אג' לליטר והחל ביום 1/3/2024 יעמוד על 7.51 ₪ לליטר. זה החודש השלישי ברציפות של התייקרויות במחיר הדלק וזאת לאחר ביטול מדיניות ההנחה במס הבלו על בנזין שהייתה נהוגה מאז יולי 2022. בסה"כ מאז תחילת שנת 2024 התייקר הדלק ב- 57 אג' לליטר לעומת מחירו בסוף 2023.

התייקרויות אלה משפיעות באופן ישיר על סל מחירי האנרגיה של משקי הבית, שעולה בעוד כ- 30 שקלים לחודש ומטפס ל-2,030 שקלים בחודש.

בסך הכול מתחילת השנה היקף ההוצאה של משקי הבית על אנרגיה (חשמל, דלק וגז בישול) עלתה בכ- 130 שקלים לחודש לכל משק בית בישראל, לעומת עלויות האנרגיה שהיו נהוגות בשנת 2023. בחישוב כולל מדובר בתוספת הוצאה שנתית של 4.2 מיליארד ₪ לכלל משקי הבית בישראל.