נובמבר 2023

מצב החירום במדינה הביא לקפיצה של כ- 6% בשער הדולר אשר עומד נכון להיום על 4.05 ₪ לדולר ואולם חרף קפיצה זו מחירי האנרגיה במשק נותרים, לעת עתה, יציבים יחסית, כאשר מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2023 יורד בכשתי עשיריות האחוז בלבד לרמה של 98.5 נקודות.

 

 

 

על רקע מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ב- 7/10/2023 שבעקבותיו החל מבצע "חרבות ברזל", הוכרז מצב חירום במדינה. מצב זה משפיע על המשק בישראל בכללותו ועל משק האנרגיה בפרט.
מצב החירום במדינה הביא לקפיצה של כ- 6% בשער הדולר אשר עומד נכון להיום על 4.05 ₪ לדולר ואולם חרף קפיצה זו מחירי האנרגיה במשק נותרים, לעת עתה, יציבים יחסית, כאשר מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2023 יורד בכשתי עשיריות האחוז בלבד לרמה של 98.5 נקודות.

 

 

 

 

 

היציבות במחירי האנרגיה במשק נעוצה בירידה של כעשרה אחוזים במחיר הנפט מ-95 דולר לחבית בתחילת החודש הקודם לרמה נוכחית של 86 דולר לחבית, מה שגרר אחריו ירידה של במחירי של 7-15% במחירי התזקיקים באזור אגן מזרח הים התיכון.
יחד עם זאת, עיקר הירידות במחירי התזקיקים ביחס לשוק הישראלי קוזזו בעקבות הקפיצה ב- 6% של שער הדולר שנגרמה בשל המלחמה.
בסופו של דבר, מחיר המזוט והסולר רשמו ירידות קלות של קרוב לאחוז בעוד שמחיר הדס"ל שמר על יציבות.
מחיר הבנזין נותר אף הוא קבוע ומחירו יעמוד על 6.94 ₪ לליטר וזאת בשל הארכת ההנחה במס הבלו. בעקבות ירידת מחירי הבנזין גם ההנחה במס על בנזין ירדה לרמה של 70 אג' לליטר לעומת 99 אג' לליטר בחודש אוקטובר. יחד עם זאת, מאחר שבמשרד האוצר לא הצליחו למצוא מקור תקציבי להמשך סבסוד ההנחה ליותר מ-5 ימים, תוקף ההנחה נכון לעכשיו הוא עד ליום – 5/11/2023.
המשך סבסוד הדלק מעבר לתקופה זו עלול להגדיל עוד יותר את הוצאות הממשלה אשר זינקו גם ככה בשל המלחמה, מה שמעלה את החשש שלא יימצא מקור תקציבי לכך. אם אכן לא יימצא מקור תקציבי וההנחה תבוטל עלול מחיר הבנזין להאמיר כבר בשבוע הבא ל-7.65 ₪ לליטר.

 

 

 

העלייה בשער הדולר החודש לעומת החודש הקודם תרמה אף היא לצורך להמשיך את הסבסוד של מחיר הדלק אשר אלמלא אותה עלייה של 6% בשער הדולר מחיר הדלק (אם שער הדולר היה נשאר על 3.85 ₪ לדולר כפי שהיה בתחילת אוקטובר) מחירו היה צפוי להיות נמוך יותר בכ- 15 אגורות

למרות אי יציבות כלכלית אליו נכנס המשק בעקבות המלחמה, דווקא סל מחירי האנרגיה של משקי הבית (הכולל הוצאות על בנזין לתחבורה, חשמל וגז בישול) שומר על רמה קבועה בשלב זה, מה שמסייע למשקי הבית לשמור על יציבות גם בתקופה מתוחה זו.