ספטמבר 2023

בשל המשך ההתחזקות בשער הדולר ובצירוף העלייה במחירי התזקיקים בעולם, מחירי האנרגיה במשק עולים בשני שליש האחוז ומדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2023 מטפס ל-97.4 נקודות, הגבוה ביותר מאז חודש מרץ האחרון – וזאת למרות הגדלת ההנחה במס הבלו על בנזין לתחבורה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחירי האנרגיה במשק עולים למרות שבמהלך אוגוסט מחיר הנפט נשאר יציב יחסית והוא עומד על 85 דולר לחבית. יחד עם זאת, למרות היציבות במחיר הנפט, מחירי התזקיקים בעולם דווקא רשמו עלייה, כאשר מחיר הסולר מזנק בכ- 10% בערכים דולריים, מחיר המזוט מתייקר בכ- 4% ואילו הבנזין רושם עלייה קלה של 1% בלבד, הכול בערכים דולריים.

העלייה המשמעותית במחירי האנרגיה נגרמה מהתחזקות נוספת של שער הדולר שעלה החודש ב- 2.5% לעומת השקל (וב- 10% במצטבר מתחילת השנה), והוא עומד בתחילת ספטמבר על 3.81 ₪ לדולר מה שגרם לכך שההתייקרות במחירי התזקיקים בערכים שקליים היא גבוהה יותר, ומגיעה לרמה של כ- 10% בממוצע.

בנוסף להתחזקות שער הדולר ומחירי התזקיקים נרשם גם עדכון תקופתי חצי שנתי של 2% במרווח השיווק וכן עדכון תלת-שנתי של כ- 1.3% בגובה מס הבלו המוטל על כלל מוצרי הדלק במשק, אשר תרמו גם הם להתייקרות מחירי האנרגיה במשק.

בשל עליות אלה ועל מנת להימנע מזינוק משמעותי במחיר הבנזין לתחבורה, הגדיל שר האוצר את גובה ההנחה במס הבלו לכ-100 אג' לליטר (=1 ₪ לליטר) וזאת לעומת הנחה בגובה של 89 אג' לליטר בחודש הקודם והנחה של 42 אג' לליטר בחודשים לפני כן. כתוצאה מהגדלת ההנחה, אשר צפויה להגדיל עוד יותר את הגירעון בתקציב המדינה, מחיר הבנזין לתחבורה לצרכן עלה ב- 8 אג' בלבד לליטר לרמה של 6.94 ₪ לליטר. חשוב להדגיש כי אלמלא אותן הנחות בגובה מס הבלו מחיר הבנזין היה צפוי לעמוד על רמה של 8.11 ₪ לליטר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשך התחזקות שער הדולר גורם באופן ישיר התייקרות של מחיר הדלק ובגלל ההנחה בגובה בלו על מחיר הבנזין משפיעה גם על הגירעון הממשלתי. הגדלת ההנחה על גובה הבלו אולי תרמה להתמתנות של מחיר הדלק ותפחית במעט את הלחצים האינפלציוניים במשק, אולם יש לה מחיר תקציבי לא פשוט, כאשר המשק בישראל צורך כ- 400 מיליון ליטר בנזין לחודש והנחה במס הבלו בסך של 100 אג' לליטר משמעה אובדן הכנסות בסך הנאמד בכ- 400 מלש"ח לחודש.

ההשפעה של העלייה בשער הדולר על מחיר הדלק היא משמעותית, ולפי ניתוח המכון עולה כי אלמלא העלייה בשער הדולר מחיר הדלק (אם שער הדולר היה נשאר על 3.44 ₪ לדולר כפי שהיה בתחילת פברואר) מחירו היה צפוי להיות נמוך יותר בכ- 32 אגורות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השפעה זו של שער הדולר יכולה הייתה להוסיף לתקציב המדינה כ- 120 מלש"ח לחודש כתוצאה מצמצום חלק מההנחה תוך שמירה על אותו מחיר דלק כפי שיש היום.

אכן, ההנחה במחיר הדלק לתחבורה והיציבות במחיר החשמל ממתנים את ההתייקרויות בסל הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול אשר יעלה בספטמבר 1,900 ₪ לחודש, כאשר שיעור המיסים מתוך כלל הוצאות האנרגיה של משקי הבית (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל) עומד על 42% בממוצע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההשפעה של התחזקות שער הדולר על מחיר הבנזין

מחיר הדלק לתחבורה בישראל נקבע אחת לחודש על בסיס ממוצע מחירי הבנזין הקיים במזרח הים התיכון ב-5 הימים האחרונים של החודש הקודם. מאחר וממוצע מחירים זה נקוב בדולרים ומתורגם לשקלים, כי אז גם לשער הדולר יש השפעה על המחיר וזאת בנוסף לשינויים שחלים במחיר הבנזין עצמו.

כלומר, ככל ששער הדולר גבוה יותר כך גם מחיר הבנזין בערכים שקליים גבוה יותר.

החל מחודש 2/2023 התחזק שער הדולר הקובע לצורך קביעת מחיר הדלק באופן ניכר מרמה של 3.44 ₪ לדולר בחודש פברואר 2023 לרמה של 3.81 ₪ לדולר בתחילת חודש ספטמבר 2023.

תאריך 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23
שער הדולר הקובע 3.524 3.438 3.659 3.566 3.636 3.73 3.679 3.75 3.81
שינוי מ- 2/2023 0.0% 6.4% 3.7% 5.8% 8.5% 7.0% 9.1% 10.8%

 

אלמלא העלייה בשער הדולר מחיר הדלק (במידה ושער הדולר היה נשאר על 3.44 ₪ לדולר) היה צפוי להיות נמוך יותר בכ- 32 אג', כמפורט להלן:

תאריך 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23
מחיר הדלק 6.94 6.84 6.81 6.81 6.81 6.85 6.85 6.86 6.94
מחיר הדלק לפי שער חליפין 2/2023

(3.44 ₪/$)

6.94 6.84 6.65 6.71 6.66 6.64 6.68 6.6 6.62
הפרש (בש"ח לליטר) 0.00 0.16- 0.1- 0.15- 0.21- 0.17- 0.26- 0.32-