פברואר 2024

חודש פברואר נפתח בגל עליות מחירים במוצרי האנרגיה השונים, כאשר גם תעריף החשמל האחיד וגם מחיר הבנזין לתחבורה מזנקים בכ- 2.3% מה שמביא בסופו של דבר לעלייה דומה של 2.3% גם במדד האנרגיה לרמה של 97.7 נקודות.

העלייה במחירי האנרגיה במשק נובעת החודש משלוש סיבות עיקריות: עלייה במחירי הנפט והתזקיקים בעולם, עלייה בשער הדולר הקובע וההתייקרות בתעריף החשמל.

לאור המתיחות הגיאופוליטית באזור, מחיר הנפט עלה החודש בכ- 8% מרמה של 76 דולר לחבית ל-82 דולר לחבית. העלייה הזאת גררה אחריה גם התייקרויות במחירים של תזקיקי הנפט, ובראשן התייקרות של 5% במחירי הבנזין והסולר בערכים דולריים. בנוסף, שער הדולר הקובע עלה אף הוא בקרוב ל- 2% וכתוצאה מכך מחירי הדלקים במשק, הנקובים בערכים שקליים עלו אף הם. כך למשל, מחירי הסולר והדלק למטוסים התייקרו בכ- 3% ואילו מחיר המזוט והגז הטבעי לתעשייה התייקרו בכ- 1-2%.

מחיר הבנזין לתחבורה עלה בכ 16 אג' לליטר, התייקרות של כ- 2.3%, והוא יעמוד החל ב- 1/2/2024 על 7.38 ₪ לליטר, המחיר הגבוה ביותר מאז יולי 2022. בהקשר זה ראוי להזכיר כי מדיניות ההנחה במס הבלו על בנזין שהייתה נהוגה מאז חודש יולי 2022 התבטלה כך שההתייקרויות הן במחיר תזקיקי הבנזין בעולם והן העלייה בשער הדולר מתבטאות באופן ישיר במחיר הבנזין לצרכן.

בנוסף לעלייה במחירי הדלקים, חלה החודש גם התייקרות ממוצעת של 2.6% בתעריפי החשמל המהווה תשומת אנרגיה משמעותית במשק. תעריף החשמל נקבע על פי שורה של פרמטרים, ביניהם מחירי הדלקים, עלות תפעול מערכת החשמל ושער החליפין. את התעריף קובעת רשות החשמל לאחר אישור מליאת הרשות הכוללת נציגי ציבור, משרד האוצר, משרד האנרגיה ורשות החשמל. הסיבות להתייקרות בתעריף החשמל הן מחירי הדלקים שעלו והפסקת הסבסוד מס הבלו על הפחם, והחל מתחילת חודש פברואר תעריף החשמל הכללי והביתי יעלה מרמה של 51.34 אג' לקוט"ש לרמה של 52.52 אג' לקוט"ש.

גל התייקרויות אלה, הן במחיר הבנזין לתחבורה והן בתעריף החשמל, משפיע באופן ישיר על סל מחירי האנרגיה של משקי הבית, שעולה בעוד כ- 42 ₪ לחודש לרמה של 2,002 ₪ בחודש.

מדובר למעשה בסל הוצאה הגבוה ביותר מאז יולי 2022, וכאשר משווים את היקף ההוצאה הנוכחית של משקי הבית על אנרגיה (חשמל, דלק וגז בישול) מדובר בהתייקרות של 100 ₪ לחודש לכל משק בית בישראל, לעומת עלויות האנרגיה שאפיינו את שנת 2023. בחישוב כולל תוספת ההוצאה השנתית לכלל משקי הבית בישראל עומדת על 3.25 מיליארד שקל.