מדד האנרגיה נובמבר 2021

מדד האנרגיה נובמבר 2021

משבר האנרגיה העולמי והמשך העלייה במחירי הנפט ובמוצרי האנרגיה השונים משפיעים גם על ישראל ומביאים איתם עליות במחירי האנרגיה במשק. מדד חודש נובמבר קופץ בכ- 2% נוספים והוא עומד על 84.5 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר זה שנתיים.
העלייה במדד האנרגיה החודש מתווספת למגמת העלייה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, כך שמתחילת השנה מדד האנרגיה, המשקף את רמת מחירי האנרגיה במשק, רשם עלייה מצטברת של קרוב לעשרה אחוזים. כאשר מנטרלים את מחיר החשמל שנקבע על ידי רשות החשמל בתחילת השנה ונותר קבוע במהלכה, עולה כי סל הדלקים עלה מתחילת השנה בכ- 26%.

  • הסיבה להמשך עליית המחירים היא התגברות משבר האנרגיה העולמי והמשך העלייה במחיר הנפט. מחיר חבית נפט מסוג ברנט המשיך לעלות גם בחודש האחרון והוא עומד כיום על 84.5 דולר לחבית. בכך, משלים הנפט עלייה של לא פחות משישים אחוזים מאז תחילת השנה.
    העלייה במחיר הנפט נעוצה לא רק בגלל המשך הגידול בביקושים הריאליים לנפט לאור היציאה ממשבר הקורונה, אלא מוסברת גם בגלל רכישה מסיבית של חוזים על נפט הנובעת מחששות המשקיעים מאינפלציה.

  •  במקביל למחיר הנפט גם מחיר הגז הטבעי נמצא כל הזמן במגמת עלייה והוא עומד היום על שיא שכמותו לא נראה מאז 2014 – מחיר הגז בבורסת ניו יורק מגיע ל-5.69 דולר ליחידת חום.

  • עליות אלה במחירי האנרגיה בעולם משפיעות בין היתר גם על רמות המחירים במזרח הים התיכון – הבנזין והסולר קופצים בכ- 12%, ואילו המזוט מתייקר ב-חמישה עד שבעה אחוזים. עליות אלה מתקזזות אך מעט עם ירידה של כ- 0.6% בשער הדולר.

  • בסופו של דבר, בשל עליות המחירים מתייקר סל הדלקים בישראל ב-5.3 אחוזים בממוצע: מחירי המזוט והגז הטבעי עולים בכ- 6% ומחירי הבנזין והסולר מתייקרים בכ- 3.5%.

  • מחיר הבנזין לתחבורה לצרכן קפץ החודש ב-23 אגורות ומחירו בחודש נובמבר 2021 יעמוד על 6.62 ₪ לליטר –המחיר הגבוה ביותר זה ארבע וחצי שנים (מאז חודש יולי 2015).

  • העליות במחירי האנרגיה מייקרות גם את סל הוצאות האנרגיה החודשיות של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) והוא עומד על 1,711 ₪ לחודש המחיר הגבוה ביותר זה שנתיים (מאז ספטמבר 2019), כאשר כ- 52% מסכום זה מקורו במיסים.

העליות במחירי האנרגיה מייקרות גם את סל הוצאות האנרגיה החודשיות של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) על רמה של כ- 1,760 ₪ לחודש כאשר כ- 51% מסכום זה מקורו במיסים.
מדובר בסל הוצאות האנרגיה הגבוה ביותר זה כשנתיים וחצי (מאז מאי 2019), כאשר מתחילת השנה כל משק בית בישראל מוציא בחודש על אנרגיה כ-230 ₪ יותר מאשר בתחילת השנה. בחישוב כולל מדובר בתוספת עלות בסך 7 מיליארד ₪ לשנה המוטלת על משקי הבית.