חיפוי במפעל נשר למניעת התפזרות חלקיקים מזהמים לאוויר

במפעל המלט 'נשר'