דבר העורכת

השנה בגיליון האביב שלנו השתדלנו להביא כתבות שמצד אחד סיכמו שנה מטלטלת בכלכלה העולמית ומצד שני מצליחות לטוות ולראות תחזיות למגזר האנרגיה. הנגיף הגיע לכל המגזרים וברבעון הוא מופיע החל בניתוח של S&P Global לגבי שוק הסחורות (עמ' 2), עבור בטור דעה שמייעץ לחברות הנפט הגדולות למצוא דרך להסתגל לשינוי (עמ' 8) וכלה בסקירה מעניינת של השפעת הנגיף על מה שמכונה הון אנושי (עמ' 28).

לאחרונה השיק המגזין הוותיק Petroleum Economist צאצא חדש שלו בדמות מגזין המימן. גם אצלנו במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ההתפתחויות המטאוריות בכלכלת המימן גם כהלכה וגם כמעשה מקבלות תשומת לב. ברחבי העולם כבר פורטים למעשים את המילים הגדולות, מה שמעלה אפשרויות חדשות ובצדן גם בעיות חדשות. כפי שתראו בגיליון, אירופה והמזרח ממשיכים להוביל את השינוי (עמודים 6, 14 ו-16).

במדור גז טבעי קצת על הסופה שהתחוללה בארה"ב והדגישה שוב את הצורך התמידי באיזון בין אמירות פופוליסטיות כגון "לחשמל הכול" לבין חיי אדם שעומדים על המאזניים, בכפור. במקביל, מרכז סחר של גז טבעי נוזלי מתהווה לו באזור הודו ושוק הספוט שם מתחזק גם בזכות כלכלות אחרות שהן שכנותיה של הענקית שעל חצי האי ההודי (עמ' 22). במדור המזרח התיכון, איך מצרים מתחילה גם היא לחזור לתמונה של הגט"ן. עוד במדור, כתבה מפתיעה על השימוש החדש שעושה 'ערמקו' הסעודית בפולימרים בשביל להגן על מפעליה מהחולות הנודדים של המדבר (עמ' 30).

במדור איכות הסביבה אנחנו חוזרים לפרדוקס הסוללות של הרכב החשמלי. בגיליונות הקודמים הבאנו ניתוחים של ההיתכנות הכלכלית כמו גם הסביבתית והחברתית של הסוללות ונראה שזה לא נגמר בשאלות אלה. אחוז מכריע מהסוללות האלה לא עובר למחזור, מה שאומר שהזיהום הסביבתי בצדן גדול כנראה על הערך שהן יביאו (עמ' 32).

מזרימים אנרגיה הרבעון של המכון

מזרימים אנרגיה 371 דפי מידע

העובדים הזרים עוזבים את המפרץ ומאתגרים את הצמיחה הכלכלית

המדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ הפרסי חוות שינויים משמעותיים בשוקי העבודה שלהן, מאחר שעובדים זרים רבים עוזבים אותן, דבר שעשוי להכביד על הצמיחה של האזור ולשים מכשול בפני המטרות לגיוון כלכלי בטווח הארוך.…

הסופה שחשפה את הסיכון שבניסיון לחשמל הכול

המציאות האכזרית סותרת את התרחיש שלפיו צריך "לחשמל הכול", גישה שפעילי איכות הסביבה מקדמים ואיתם פוליטיקאים ואנשי אקדמיה. לשיטתם, בשביל למנוע שינוי אקלים קטסטרופלי, חייבים להפסיק לשרוף דלקי פחמימנים ולהתאים את מערכות התחבורה, המגורים, המסחר…