ואקה מוארטה חיה ותוססת

טכנאים מכינים אסדת קידוח בפטגוניה, ארגנטינה

ואקה מוארטה, המבנה הגיאולוגי המבטיח של ארגנטינה מעורר תקוות לתפוקת שיא בגז ולחברות הקידוח תכניות משלהן