עצרו הכול ורדו מהעץ

פועל בתחנת כוח המבוססת על ביומסה ביפן

ג'ון ד' סטרמן טוען שביומסה מייצרת יותר פליטות והוא מתבסס על ניתוח מחזור החיים של יערות בארה"ב. פיקציה חשבונאית עלולה להוביל להתחממות כדור הארץ