נקודת מפנה פיננסית

2019-12-18T14:29:32+02:00

לשינוי האקלים יש השלכות הרות גורל גם על קרנות ההשקעות ועל הבנקים ברחבי העולם