הנתיבים להפחתת פליטות הפחמן עד 2050 – צלילה לעומק התחבורה הכבדה

2019-12-16T16:36:10+02:00

במאזן של “מהמכל לגלגל”, המשפיע העיקרי הוא הדלקים עצמם ואחריהם החשמול של כלי הרכב. במאזן של “מהבאר לגלגל” הדלקים המותאמים משפיעים אף יותר על ההפחתה של פליטות פחמן דו חמצני

הנתיבים להפחתת פליטות הפחמן עד 2050 – צלילה לעומק התחבורה הכבדה2019-12-16T16:36:10+02:00
עבור למעלה