הדיון על כניסת נשים לתחום האנרגיה צובר תאוצה

2020-04-20T09:38:08+03:00

במגזר האנרגיה אין שוויון מגדרי וזה עניין מסורתי. המצב משתנה אמנם, אבל לאט מדי וזאת חרף העובדה שגיוון התעסוקה הוא עניין רווחי לכל הצדדים