זה הגט"ן גדול יהיה

גידול דרמטי בעסקי הגז הטבעי הנוזלי וכן בשיטות הצריכה וזאת אחרי כמה שנים קשות