זרימה בעלת דמיות עצמית בצינור ארוך

זרימה בצינור ארוך אינסופי סגירת המגוף

הלם מים בצנרת הוא תופעה של היווצרות תנודות לחץ חיוביות ושליליות בצנרת, עקב שינוי פתאומי במהירות וכיוון הזרימה בצנרת, שנגרם מאירועים כמו סגירה או פתיחה מהירה של מגוף הפסקת משאבה, הפעלת משאבה, ואירועים דומים. תנודות בלחץ דועכות עם הזמן עקב הפסדי חיכוך אשר נוצרים בין דופן הצינור לבין הנוזל הזורם בו. תנודות לחץ גבוהות ומהירות […]

החוק למען אוויר נקי עשה את הפעולה ההפוכה

יוסי אריה, מנכ"ל מכון האנרגיה

האם חוק "אוויר נקי" השיג מטרותיו? למרות החגיגות שציינו עשור לחוק במשרד להגנת הסביבה, במבט מעמיק יותר מתגלה תמונה בעייתית: החוק פגע ללא הצדקה בתעשייה והתועלת הסביבתית ממנו זניחה