נשיא אנרגטי

2017-08-14T11:01:39+03:00

נשיא חדש בראש המעצמה העולמית והוא נכנס לתפקידו כרוח סערה, עמוס בהבטחות ודל בפרטים