מדד חודש ינואר 2020

2020-01-01T11:14:49+02:00

מדד חודש ינואר 2020 שנת 2020 נפתחת עם ירידות במחירי האנרגיה במשק כאשר מדד האנרגיה רושם ירידה של כ- 1.7%- ועומד על רמה של 83.9 נקודות, בדומה לרמתו בתחילת שנת 2019. עיקר הירידה במדד האנרגיה נעוצה בהוזלה של קרוב ל-4.5 אחוזים בתעריף החשמל הביתי, הוזלה שנובעת מעדכון תקופתי של התעריף על [...]